Föreningsaktiviteter 2020
Smålands Herpetologiska Förening

Mars

07 Årsmöte SmHF Se utskick för dagordning och närmare detaljer. 29 Fältexkursion SmHF Samling kl. 11.00 på parkeringen vid Biparadiset (Bokhultet, Växjö).

April

12 Fältexkursion SmHF Samling kl. 11.00 på parkeringen vid Biparadiset (Bokhultet, Växjö). 25 Fältexkursion SmHF Björnö naturreservat, norr om Kalmar. Man kan hitta alla kräldjur samt åker- och långbensgroda, vanlig padda och båda arter vatetnsalamandrar. Exkursionen hålls den 25 april. För mer information maila ordforande@smhf-herp.se

Maj

10 Fältexkursion SmHF Samling kl. 11.00 på parkeringen vid Biparadiset (Bokhultet, Växjö). 30 Fältexkursion SmHF Vi samlas kl 11.00 på parkeringen vid Ottenbys fågelstation på lördag 30/5 och börjar dagen med att försöka fånga in snokar i Ottenby (på uppdrag av Länsstyrelsen med syfte att skydda den grönfläckiga paddan). Vi åker sedan norrut för att titta på de grod- och kräldjur som förekommer på Öland, vi avslutar dagen när alla är nöjda. Skriv till sekreterare@smhf-herp.se för att anordna samåkning.

Juni

13 Fältexkursion och sommarfest SmHF På lördag den 13/6 kl 12 träffas vi hos Dennis i Hovmantorp. Under dagen blir det fältexkursion på olika platser i närheten med chans att se bl.a. huggorm, snok, alla ödlor och större vattensalamander. Vi gör även ett försök att hitta sandödlor på en helt ny men lovande lokal. Till kvällen grillar vi, ta med dryck och något att lägga på grillen. Sovplatser går att ordna om någon önskar. Skicka gärna ett mail till sekreterare@smhf-herp.se om du planerar att komma!

Augusti

29 Mässa SmHF Föreningen har bord på mässan i Malmö 29/8, kontakta Björn på kassor@smhf-herp.se för samåkning och annan information.
Nästa år (2021)Tidigare år (2019)