Fältexkursion

Maj 30

Förening: Smålands Herpetologiska Förening
Datum: 2020-05-30
Plats: Öland

Beskrivning:
Vi samlas kl 11.00 på parkeringen vid Ottenbys fågelstation på lördag 30/5 och börjar dagen med att försöka fånga in snokar i Ottenby (på uppdrag av Länsstyrelsen med syfte att skydda den grönfläckiga paddan). Vi åker sedan norrut för att titta på de grod- och kräldjur som förekommer på Öland, vi avslutar dagen när alla är nöjda. Skriv till sekreterare@smhf-herp.se för att anordna samåkning.

Tillbaka