Giftormshållning

Giftormshållning

Denna undersida är till för de personer som är intresserade utav att skaffa giftorm men även för de som redan har giftormar. Som de allra flesta vet, så är det oerhört viktigt att många säkerhetsaspekter följs, och mycket utav informationen och verktygen som finns här är till för att underlätta detta.

Att skaffa giftorm är inget man ska ge sig på utan att vara väldigt påläst och ha lång erfarenhet. Det kan även vara bra att ha en mentor och gå på giftormskurser för att få lära sig det man behöver för att kunna hantera och sköta en giftorm på korrekt sätt.

Värt att tänka på

Eftersom inte alla förstår vår hobby och kan både känna avsmak eller rädsla för dessa djur är det extremt viktigt att man vet vad man sysslar med. Både för ens egen men även andras skull.

Giftorm är inget man bör skaffa utan kunskap, erfarenhet och referenser.

Utdrag med viktiga krav från SHR

Lokalen

Ett terrarium med giftormar skall förvaras i ett rymningsäkert rum som inte samtidigt utnyttjas för bostadsändamål.

Eventuella fönster, ventiler och liknande ska hållas stängda eller vara försedda med nät eller liknande anordning som omöjligör att ormen kan passera därigenom.

Dörren till rummet ska hållas låst när ingen vistas där. På utsidan av dörren ska ett tydligt varningsanslag sitta med texten: "Varning! Terrarium med giftorm. Bett medför fara. Obehöriga äga ej tillträde."

Terrarium

Ventilationsöppningar ska vara täckta med nät eller liknande som omöjliggör att ormen kan komma ut genom dem. Sådant nät ska sitta ordentligt och vara av metall eller annat material som inte är bräckligt eller smälter om en värmekälla placeras på det.

Terrariet ska vara tydligt märkt med det antal ormar det inhyser, det vetenskapliga och i förekommande fall det svenska artnamnet på dessa, samt en varningsskylt med texten: "Varning! Giftorm!"
Olika arter av giftormar får ej hållas i samma terrarium.

Nerladdningsbara dokument/bilder

SHR's riktlinjer för giftorm Säkerhetsprotokoll vid bett Varningsskylt

skyltar av letripod & ddr

Generator för skyltar

Detta verktyg är till för att generera varningsskyltar som kan sättas på terrariumen. De kan då även tas med utifall en olycka skulle hända, och man behöver kontakta 112.

Se senaste skyltarna

Välj nedan:
Ladda ner Skriv ut

Vill du se fler skyltar, så donera gärna!
If you want more signs made, please donate!

Ladda även gärna ner 3d-ritning för skylthållare skapad av letripod.
(Den kan behöva justeras i storlek för att passa alla skyltarna)

Storlek på skylt

Välj storlek nedan
mm
Skriv ut

Senaste tillagda skyltarna

Vetenskapligt namn: Tillagd:
Agkistrodon piscivorus (North carolina) 2022-07-28 04:22 Craspedocephalus gramineus 2020-11-27 11:05 Parias schultzei 2020-11-27 08:01 Parias sumatranus 2020-11-27 07:59 Crotalus tzabcan 2020-07-10 15:05 Bitis rubida 2020-06-15 16:59 Trimeresurus insularis 2020-03-22 09:42 Naja kaouthia 2020-03-22 09:41
Skapa skylt
Vetenskapligt namn:
Populärnamn:
Språk:

Laddar upp och infogar bild