Medlemsvillkor & integritetspolicy

Regler

Allmäna regler på Terrariedjur.se

För att kunna använda alla våra tjänster, så behöver du registrera dig.

 1. Medlemskap på terrariedjur.se är kostnadsfritt.
 2. Som medlem godkänner du att dina användaruppgifter kopplade till ditt medlemskap lagras.
 3. Vid registrering ska en giltig epostadress som man själv är ägare till användas.
 4. Du måste vara den personen du utger dig för att vara, att ange någon annans uppgifter eller bild är inte tillåtet.
 5. Sidan använder sig av s.k. "cookies" för att kunna upprätthålla din inloggning så att du inte loggas ut.
 6. Trakasserier och mobbning är ej tillåtet.
 7. Provocering i syfte att göra folk upprörda är ej tillåtet.
 8. Brott mot upphovsrätt är ej tillåtet.
 9. Diskussioner om sex, våld eller droger ska ej ske på terrariedjur.se
 10. Inlägg eller bilder med stötande material, t.ex. rasistiskt eller pornografiskt innehåll är ej tillåtet.
 11. Bilder med s.k. "freehandling" eller "frihantering" av giftormar är ej tillåtet.
 12. Spam, eller reklam är ej tillåtet så länge det inte frågas efter, eller tillför diskussionen.
 13. Länkar till annonser i syfte om att förlöjliga eller snacka skit om annonsen eller annonsören är ej tillåtet.
 14. Vi på terrariedjur.se har rätt att radera olämpliga meddelanden och bilder. Extremfall som exempelvis former av hot kan behöva polisanmälas.
 15. Tänk på att hålla er till ämnet och att alltid hålla god ton på terrariedjur.se. Detta är viktigt för att behålla kvalitén och ökad trivsel.
 16. Har man blivit avstängd från sidan är det ej tillåtet att skapa nya konton.
 17. Allmäna regler och självfallet även svensk lag gäller över hela sajten.
Terrariedjur.se kan, om ovanstående regler inte följs (eller av annan orsak), välja att stänga av användare utan att informera denne.

Regler vid annonsering

Vid annonsering är det viktigt att följande punkter följs:
 1. Annonsen får ej göra intrång på upphovsrätt. (tex “lånade” bilder).
 2. Annonsen får ej omfatta otillåtna djur.
 3. Annonser får ej skrivas som gratis/skänkes ifall det faktiskt inte är gratis/skänkes.
 4. Privatperson/Företagsannonser. Produceras saker/tillbehör på beställning och annonseras ut i öppen mängd samt om produkter säljs i öppen företagsliknande form räknas detta som företag.
 5. Det är endast tillåtet att annonsera ut djur som är godkända enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.
 6. Vid annonsering av djurarter som finns på bilaga A till rådets förening (EG) 338/97 krävs att det finns Cites-intyg. I annonsen ska numret på intyget anges, i vilket land intyget utfärdats och ursprungsland för djuret. Detta gäller även köpes-annonser.
  Notera även att man riskerar höga böter om man annonserar om bilaga A-djur utan tillstånd. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida
 7. Annonsen ska vara för terrariedjur, foder för terrariedjur eller relaterade produkter.
 8. Lägga upp dubletter av annonser är ej tillåtet. Detta gäller även att lägga upp samma annons från flera användarkonton.
 9. Det är viktigt att annonsen har bra beskrivning med bland annat artnamn, storlek, ålder och kön ifall det är ett djur. Annonsen ska självfallet även läggas i rätt kategori.
 10. Gamla annonser inaktiveras efter en tid, och man kan då antingen lägga upp en ny annons eller förnya den gamla annonsen om den fortfarande är aktuell.
 11. Terrariedjur.se ansvarar inte för hur affärer upprättas mellan köpare och säljare eller tvister som kan uppstå. Men vi vill självklart se till så att det ska vara så smidigt och seriöst som möjligt.
 12. Om du har ett företag ansvarar du själv för att du har det tillstånd som krävs för att få göra ett inköp eller en försäljning.
 13. Du ansvarar själv för att du har de eventuella tillstånd som krävs av din kommun, din hyresgästförening m.m. för att få ha djuret du tänker köpa.
 14. Du, tillsammans med köparen/säljaren, ansvarar själva för att betalning, transport, intyg mm, finns och sker på ett korrekt sätt.
 15. Övriga regler på terrariedjur.se gäller även under köp & sälj, och självfallet även svensk lag.
Terrariedjur.se kan, om ovanstående regler inte följs (eller av annan orsak), välja att radera en annons.

Medlemsvillkor

Uppdaterades 2018-05-22

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem hos Terrariedjur.se. Ditt medlemskap börjar gälla vid registrering på hemsida. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap.

Nyhetsbrev

Som medlem har du möjlighet att få nyhetsbrev med information om nya skötselråd, nya funktioner, mässor och evenemang i din närhet och annan information relevant till terrariedjur. Vill du ej ha dessa nyhetsbrev kan du när som helst avregistrera detta genom att klicka på avregistrera i de mail som skickas ut.

Personuppgifter

Dina personuppgifter används för att bland annat förse dig med relevant information, exempelvis via mailutskick eller annat utskick. Det används även för att visa dig som författare vid skötselråd, artiklar m.m. Vid registrering ska dina personuppgifter vara giltiga. Det är ej tillåtet att uppge någon annans uppgifter.

Medlemskapets giltighet

Ditt medlemskap hos Terrariedjur.se gäller tills vidare och du kan när som helst avsluta det genom att använda funktionen “Avsluta medlemskap” på sidan. Terrariedjur.se har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap. Om medlemskap blir uppsagd av Terrariedjur.se (exempelvis vid regelbrott) får ett nytt medlemskap inte göras så länge inget annat nämns.

Bilder, video och text

Bilder, video, text och annat material som läggs upp på sidan av dig som medlem får ej bryta mot svensk lag (exempelvis intrång på upphovsrätt).

CITES, L80 & regler vad gäller djur

Du ansvarar för att dina annonser och annat följer de regelverk som gäller vid bland annat djurhållning och försäljning. Det kan vara att den djurart du har kräver ett CITES-intyg för att få säljas. Vid annonsering av djurarter som finns på bilaga A till rådets förordning (EG) 338/97 krävs att det finns CITES-intyg. I annonser ska numret i intyget anges, samt i vilket land intyget utfärdades och djurets ursprungsland. Även L80 (“Villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby”) ska följas om säljare eller köpare befinner sig inom Sverige. Övriga regler som gäller inom det land som säljare eller köpare befinner sig i (eller land därigenom arten fraktas via) ska självfallet följas.

Annonser

Det är endast tillåtet att annonsera ut djur som är godkända enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.
Annonser får ej skrivas som gratis/skänkes ifall de ej är gratis/skänkes.
Det är ej tillåtet att skapa dubletter av annonser (exempelvis i syfte att få större spridning).
En annons ska vara relevant för terrariedjur.se och innefatta terrariedjur eller relaterade produkter.
Gamla annonser inaktiveras automatiskt efter en viss tid, och man har möjlighet att förnya sin annons för att visa den igen.

Integritetspolicy

Uppdaterades 2018-05-22

Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från Terrariedjur.se webbplatser (både egna och andra webbplatser samt sociala nätverk som tillhör tredje part), elektronisk post, SMS och andra elektroniska meddelanden, tryckta och digitala registreringsblanketter för till exempel tävlingar, kampanjer, evenemang m.m. Även från allmänt tillgänglig information från sociala nätverk och andra publika källor. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter som lagras

Allmänt

Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. Det kan också vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil, som inloggningsnamn/e-postadress, oåterkalleliga lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter som födelsedatum, ålder, eller åldersspann, kön och geografisk plats (till exempel postnummer).

Tekniska uppgifter

Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att besöka våra webbplatser eller appar, som IP-adresser, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Även geografisk information och liknande data kan hämtas in baserat på IP-adress eller information från smartphone.

Uppgifter om användning av webbplatser

När du besöker vår webbplats, inklusive nyhetsbrev och andra webbfunktioner så använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatisk med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Genererat innehåll

Innehåll som du skapar och delar med oss genom att ladda upp det till vår webbplats, inklusive sociala medier och appar. Det kan vara fotografier, videoklipp, annonser, forum-, chat- eller blogginlägg samt skötselråd, artiklar.

Vi kan publicera denna information i samband med diverse aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer.

Insamling, ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs, såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter.

Berättigat intresse

Terrariedjur.se i förekommande fall berättigade intresse av nedannämnda personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse samt att ge dig personligt anpassad och relevant information och kommunikation. För att förbättra våra tjänster för dig som medlem så analyserar vi hur du använder tjänsterna. Ett annat berättigat intresse är att förebygga brott och skapa trygghet för våra medlemmar och oss själva.

Loggfiler

Vi samlar in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och samlar in statistik om dina surfvanor. Uppgifterna skapar automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestanda eller upprätthålla säkerheten på webbplatserna. Är du medlem så används även information om ditt beteende för att användas som underlag för att förse dig med relevant information och marknadsföring.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Webbsignaler

Webbsignaler är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har till syfte att överföra data tillbaka till oss. Information som samlas in via webbsignaler kan innehålla tekniska uppgifter som IP-adress och information om hur du svarar på ett e-postmeddelande eller nyhetsbrev (som vilken tid e-postmeddelandet öppnades och vilka länkar du klickar på i meddelandet). Vi använder information från webbsignaler för en rad olika syften, bland annat trafikrapporter för att räkna ut unika besökare, reklam, granskning och rapportering av e-postmeddelanden du får från oss. I de fall du är medlem används uppgifterna som underlag för att förse dig med riktad och relevant information.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Vi använder cookies

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, "vanliga" kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid. Vi använder oss av båda typerna.
Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna säkerställa att du loggat in på webbplatsen och hålla dig inloggad. Vi använder även kakor för att kunna föra statistik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Tävlingar och marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information om erbjudanden, nya funktioner, skötselråd, artiklar eller annan relevant information. Det kan vara genom e-post, annonser eller SMS. Denna användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan också bli föremål för s.k. profilering. En del av detta kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Andra allmänna ändamål

Vi använder din information för andra ändamål, som interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer, för att kunna utvärdera och utveckla och förbättra våra tjänster och system. Vi använder också dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet, förhindra missbruk av våra tjänster, förebygga och utreda brott samt fullgöra förpliktelser vi har enligt lag.

Rättslig grund: Berättigat intresse och fullgörande av rättslig förpliktelse

Information till tredje part

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med undantag av de fall där du har gett ditt samtycke varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande.

Herpetologiska Föreningar

Här menar vi föreningar som nyttjar funktioner för att lagra deras medlemsregister på Terrariedjur.se. Dina personuppgifter som användarnamn och epostadress kan delas för att föreningen lättare ska kunna komma i kontakt med dig samt att du själv får tillgång till vissa föreningsspecifika funktioner.

Mäss- och evenemangarrangörer

Här menar vi arrangörer av mässor och andra evenemang som använder sig av funktioner där du bokar/beställer via Terrariedjur.se. Information som du fyller i vid bokning/beställning används för att arrangör ska kunna komma i kontakt med dig.

Såhär skyddas dina personuppgifter

Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Icke publika personuppgifter behandlas endast av behöriga personer (exempelvis Moderatorer och Administratörer) i utförandet av deras arbetsuppgifter.

Åtgärder i driftmiljöer

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Skulle integritetsbrott upptäckas meddelas detta till berörda medlemmar där så krävs enligt lag.

Åtgärder från dig

Det är viktigt att du själv och medverkar för att hålla dina personuppgifter säkra och trygga. Tänk exempel på att välja ett lösenord som är tillräckligt långt och svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto. Om du använder en delad eller publik dator måste du se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Använd dig också av de sekretessinställningar eller kontroller vi tillhandahåller på vår webbplats.

Anpassa dina personuppgifter

Cookies/liknande teknologier

Du kan ställa in i din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Läs mer om våra cookies

Annonsering, marknadsföring och kampanjer

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från e-post genom att klicka på avregistrering av nyhetsbrev i de brev som skickas ut. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel återställningar av lösenord och andra viktiga meddelanden.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter Terrariedjur.se behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål). Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödig dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Ändring och borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter, neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss och återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att i vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Vissa av våra webbplatser har en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat oss. Medlemmar måste styrka sin identitet genom att logga in för att få tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring, inbegripet profilering.

Ändringar och klagomål

Ändringar/justeringar i policyn

Terrariedjur.se har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill lämna synpunkter kontakta oss på

Har du frågor?

Om du är osäker på om något är tillåtet så är det bättre att du hör av dig till oss och frågar på .