Belysning

Belysning

Olika typer av ljus

Att man inreder sina terrarier efter hur reptiler bor i det vilda är en självklarhet för de flesta. Dels för att man tycker att det är snyggt, men även för att man vill reptilernas bästa och att de ska få bo i en omgivning med tillgång till alla positiva saker de hade haft möjlighet till i det fria.
En av de viktigaste sakerna för att återskapa en verklig miljö är att simulera solen som både ger ifrån sig värme och ljus.
Och det är det där med ljuset som är en otroligt lurig sak. Ljus finns i flera olika former; både ljus som är synligt för oss människor, men även ljus som vi inte själva kan se.
Detta är inte alltid så lätt att förstå sig på utan att behöva fördjupa sig i det. Men här är ett försök till att förklara det kortfattat.
Ljus är elektromagnetisk strålning där det är fotoner som rör sig i vågor. Man kan då mäta avståndet på dessa vågor, våglängder, vilket är så pass korta att man mäter dem i nanometer (1nm = 0.000000001 m).
För människan är det bara ljusvågor som är mellan 400nm-700nm som är synligt och kan uppfattas av ögat. För reptiler är det dock annorlunda, de kan se ljus ända ner till 320nm.

UVA (320nm-400nm)

Vissa reptiler använder sig av reflektioner av UVA-ljus från andra av samma art för att känna igen dem.
Reptilers tallkottkörtel sitter precis vid deras hjärna och en liten öppning kan ibland ses som en ljus prick ovanpå huvudet mellan ögonen, och när denna exponeras för UVA-ljus så kan deras beteende ändras. De blir mer aktiva, mer sociala, mer benägen att sola, mer matglada och får en större drivkraft att vilja para/föröka sig.
För att tillgodose reptilernas behov av UVA så kan man använda sig av vanliga glödlampor och lysrör. De ger ifrån sig ljus som sträcker sig ända ner till 320nm.
Till skillnad från UVB så kan en viss del av UVA-strålningen gå igenom glas. Det mesta av UVA-strålningen blockeras dock, så en fördel brukar vara att ha belysningen på insidan av terrariet för att uppfylla reptilernas behov.
Något som är viktigt att tänka på när man ska köpa belysning till reptiler är att LED-belysning INTE ger ifrån sig strålning under 400nm, dvs ingen UVA-strålning. Detta är något som kan skapa problem för reptiler som behöver detta ljus för att kunna uppfatta sin omgivning på rätt sätt. Nu pratar vi om vanliga LED-armaturer och lampor köpta på de stora byggvaruhusen, tex Bauhaus.
Många vill dra ner på sina elkostnader, och det billiga inköps- och driftpriset på LED-lampor lockar därför många att köpa, men man bör som sagt ha i åtanke att de kanske inte uppfyller reptilens behov.
Något positivt är att det har börjat tas fram speciella LED-armaturer för reptiler som även de ger ifrån sig UVA-ljus.
Då UVA inte är synligt för oss människor så är behöver man speciella mätinstrument för att se om LED-belysningen ger ifrån sig UVA-strålning. Lämpligt mätinstrument för detta ändamål är att ta hjälp av en Solarmeter 4.0.
Om det inte specifikt står att armaturen avger UVA-strålning och man inte har möjlighet att mäta så bör man utgå ifrån att armaturen inte avger UVA och bör således komplettera eller välja en annan typ av belysning, t.ex. vanliga ljusrör.

UVB (280nm-320nm)

UVB är något som många soldyrkande reptiler ofta får alldeles för lite av när det bor i terrarium. Oftast beror det på okunskap hos ägare som inte förstår hur pass viktig UVB-strålningen är för många reptiler.
UVB utsöndras INTE av vanliga lampor. Man måste ha speciella lampor/lysrör för denna typ av strålning. Vad det finns för olika typer av alternativ på marknaden kan ni läsa om längre ner.
Solande reptilers hud tar upp UVB-strålning för att sedan omvandla det till D-vitamin i kroppen. De typer av reptiler som solar mycket har ofta svårt att ta upp D-vitamin genom kosten, så att pudra maten med D-vitamin räcker inte utan de måste även ha tillgång till UVB-strålning genom belysningen.
Skulle de nu inte få tillgång till tillräcklig UVB-strålning så kan det skada reptilen otroligt mycket i det långa loppet. En vanlig sjukdom som uppstår i samband med brist på UVB är Metabolic Bone Disease (förkortas MBD). Det är en sjukdom som kan jämföras med människors benskörhet, och gör precis som det låter, reptilens skelett otroligt skört och reptilen får då lätt frakturer, krokiga ben och svansar m.m. Det är inte ovanligt att reptilen börjar halta eller blir förlamad i delar av kroppen.
Eftersom det är en sjukdom som kommer gradvis under en längre tid kan det vara väldigt svårt att behandla om man inte är i ett väldigt tidigt skede.
Lyckligtvis går det att motverka uppkomsten av sjukdomen relativt enkelt genom att ha rätt belysning och ge kalktillskott.

OBS! Viktigt att notera med UVB-strålning är att det inte kan passera genom glas och det flesta plastmaterial. Har man UVB-lampor så måste man därför se till att det sitter innanför glaset i terrariet, annars kommer inte UVB-strålningen fram till ödlan. Man kan även använda nät/galler men har man för finmaskigt nät så reflekteras mycket av strålningen bort.

UVC (180nm-280nm)

UVC är skadligt för levande celler. Vårt ozonlager filtrerar bort denna typ av strålning, så det är något man inte behöver bry sig om i terrariesammanhang.

UVB – Hur det mäts och normala värden

UVB mäter man i µW/cm² (mikrowatt per kvadratcentimeter). På marknaden finns det en hel uppsjö med olika märken på utrustning man kan kan använda sig av för att mäta mängden UVB-strålning. Eftersom UVB är så pass svårt att mäta så kan två mätare av olika märken visa olika värden, trots att man mäter på exakt samma placering och vid samma tidpunkt.
En av de största aktörerna på marknaden som tillverkar utrustning för dessa typer av mätningar är Solarmeter. Det har därför blivit lite inofficiellt att det är deras utrustning man bör använda sig av om man ska göra UVB-mätningar, om man ska kunna jämföra sina mätresultat med andra. Vanligaste mätinstrumentet man använder för att mäta UVB är Solarmeter 6.2.
Mängden UVB strålning skiljer sig väldigt mycket beroende på vart i världen man är och när på dygnet man mäter. Exempelvis så brukar det vara väldigt höga värden nere i Australien mitt under dagarna (upp emot 450 µW/cm²), medan man här i Sverige kommer upp i omkring 250 µW/cm² mitt under sommaren en solig dag.
Det som är viktigast för att det ska bli höga värden är att solen ska vara så rakt ovan en som möjligt, så strålningen behöver gå igenom så lite ozonlager som möjligt.
Självklart är UVB-strålningen mycket lägre om man står i skuggan, och även moln blockerar väldigt mycket UVB-strålning.

Hur mycket UVB-strålning behöver min reptil?

De flesta av alla ”soldyrkande” reptiler kommer ifrån Australien. Och som sagt så är det otroligt mycket UVB-strålning där under dagarna (med uppmätta värden ända till 450 µW/cm²). Nu är det inte så vanligt att dessa typer av reptiler ligger ute och solar mitt under dagen när det är som varmast och mest strålning. De brukar oftast ligga framme i solen på förmiddagen eller på eftermiddagen när strålningen inte alls är så pass hög.
Forskare som har studerat skäggagamer (Pogona vitticeps) har noterat att de oftast ligger framme i solen och solar fram till klockan 10:30 på dagarna. Man har då gjort mätningar och mätt att UVB strålningen nått upp till ca 150 µW/cm². Det finns även de individer som ligger framme och solar i betydligt högre värden än dessa.
Andra reptiler som lever i miljö med skydd av växtlighet behöver inte alls samma mängd UVB strålning. Normala värden i ”djungelskuggan” brukar ligga på ~20-40 µW/cm². Det är dock väldigt olika hur pass mycket UVB-strålning de olika arterna behöver då det varierar hur mycket sol de utsätts för i deras miljö.
Den gröna leguanen (Iguana iguana) har man noterat att de är lite mittemellan en riktig “soldyrkare” och en ödla som gömmer sig bland växterna. Anledningen är att de mestadels av dagen spenderar tiden nere i skuggan men att de under vissa tider på dygnet även klättrar upp i trädkronorna för att sola. Under dessa omständigheter har man gjort mätningar på att leguaner legat och solat i UVB-strålning så stark som 200 µW/cm²! Detta gör att det förespråkas av en del reptilkunniga att man under en viss tid av dygnet även ska erbjuda dessa typer av ödlor UVB-strålning som i alla fall uppnår 150 µW/cm².
Man har länge trott att kvälls- och nattaktiva ödlor, tex leopardgeckos (Eublepharis macularius), inte haft något behov av UVB strålning alls. Men ny forskning har visat motsatsen. Även fast dessa typer av ödlor oftast kan få i sig tillräckligt med D3 genom sin föda så har man upptäckt att om de får tillgång till liten del UVB strålning under dagen kan detta vara en fördel. Om de exempelvis inte får i sig tillräckligt med D3-vitamin genom sin föda kan en UVB-lampa med låg strålning, ca 20 µW/cm² under kortare perioder hjälpa till att motverka sjukdomar.
D3-vitamin kan man inte pudra på hur mycket som helst på födan heller, då det finns en risk för överdos och det får då motsatt effekt.
De flesta tror att ormar inte är i behov av UVB-ljus på samma sätt som de flesta ödlor, detta pga att de oftast får i sig tillräckligt med D3 genom sin föda. Vissa forskare menar dock att vissa typer av ormar kan dra nytta av att få vistas i lägre mängd UVB-strålning under dagen (ungefär som nattlevande ödlor). Ormar är dock känsliga för otroligt starka och ljusa lampor, så detta bör undvikas.

Olika typer av ljuskällor

Det finns en hel del alternativ av olika ljuskällor när man ska köpa något för UVB.
De vanligaste är UV-lysrör, kompaktlysrör, MV-lampa (Mercury Vapor), MV-spottar samt HID-lampa (metallhalogenlampa).
Dessa olika typer av lampor har alla olika typer av funktioner och fungerar olika bra beroende på vilken typ av reptil man har.
Viktigt att tänka på när det gäller UVB-lampor, är att även om ljuskällan fortfarande lyser betyder inte att den ger tillräckligt med UVB-strålning! Enda sättet att veta hur mycket strålning en lampa utsöndrar är att göra en mätning med instrument, t.ex. med Solarmeter 6.2.
Det är även viktigt att man byter ut gamla ljuskällor, då effekten avtar med tiden och till slut ger de inte längre ifrån sig tillräckligt med UVB-strålning!
Notera att livslängden skriven här under på de olika ljuskällorna är riktlinjer, men kan skilja sig avsevärt. Man måste som sagt mäta sig fram för att veta när de bör bytas.

UV-lysrör

Dessa typer av ljuskällor fungerar kanon om man vill simulera UVB-strålningen som finns under en solig dag i skuggan. Rekommenderas till mer djungellevande reptiler som inte kräver så höga värden av UVB-strålning.
Vill man öka på mängden strålning från dessa typer av ljuskällor är det ett måste att använda sig av någon form av reflektor. Tester har visat att när man gjort mätningar på ca 30 cm avstånd kan man med hjälp av en reflektor nästan dubbla mängden strålning.
Har man dock någon form av nät eller galler mellan UV-röret och reptilen försämras strålningen avsevärt.
Något att tänka på när man ska köpa lysrör är att man helst ska ha T-5 lysrör och inte T-8. Anledningen är att ett T-8 lysrör flimrar mycket mer än en T-5 och även fast det inte uppfattas av en människas öga allt för mycket så är det otroligt påfrestande och stressande för en reptil.
Denna typ av ljuskälla avger väldigt lite värme.

Kompaktlysrör

Fungerar ungefär som vanliga UV-lysrör, fast de har något starkare strålning nära inpå lampan.
Finns i olika styrkor och där vissa enbart avger UVA och ej UVB. Därför är det noga att läsa på produkten för att se vilken typ samt mängd UVB som utsöndras.
Livslängden på dessa lampor är i regel relativt kort.
Denna typ av ljuskälla avger ganska lite värme.

MV-lampa - livslängd ca 12-18 månader

Lyser upp som en ”vanlig glödlampa” med ganska bra spridning på ljuset. Ger ifrån sig ganska bra UVB-strålning på en liten mindre yta.
Denna typ av ljuskälla avger även en del värme. Fungerar därför ganska bra för reptiler som vill ha en solplats med både värme och en mindre mängd UVB strålning.

MV-spot - livslängd ca 12-18 månader

Lyser upp som en spot-lampa och ger en ganska smal spridning på sitt ljus. Det är dock ganska höga värden UVB-strålning i mitten av dess sken.
Finns att köpa med både inbyggd ballast och separat ballast. De med inbyggd ballast avger mer värme än de som har en separat ballast. Bra för reptiler som vill ha mycket UVB-strålning.

HID-lampa - livslängd ca 12-18 månader

HID-lampor fungerar ungefär som MV-lampor och MV-spottar. De finns i varianterna spot och flood/widebeam (bredare spridning på ljuset).
Skillnaden från MV-lampor är att HID-lampor använder en nyare teknik som håller en jämnare strålning när de är nya och drar mindre ström. Då lamporna avger mycket UVB, lämpar de sig otroligt bra för ”soldyrkande” reptiler exempelvis skäggagam.
För att dessa lampor ska fungera behöver man en separat ballast som driver dem.
Viktigt när man använder dessa typer av lampor är att man ska hänga upp dem på rätt höjd så de inte kommer för nära reptilen. Skulle de hänga för nära finns det en risk att reptilen kan utsättas för alldeles för höga värden av strålning vilket kan vara skadligt.

LED

Man har även nu senaste året börjat få fram LED lampor som ger ifrån sej UVA och UVB strålning. Mer forskning på ämnet behövs än dock.

Källor

  • http://www.uvguide.co.uk
  • https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus
  • http://www.skoldpaddsgrejer.se
  • https://www.solarmeter.com
  • http://www.reptileuv.com/
  • http://www.terrariedjur.se
  • http://www.reptilesmagazine.com/Reptile-Health/Habitats-Care/Reptile-Lighting-Information/
  • http://www.evidensia.se/1.0.2.0/3791/download_16367.php
  • http://www.evidensia.se/1.0.2.0/3791/download_16368.php
  • http://www.evidensia.se/1.0.2.0/3791/download_16369.php
Skrivet av: Flyers90
Johan Källström
Publicerades 2016-08-28

Kom ihåg!

Kom ihåg att lampors effekt avtar med tiden, och även om lampan lyser så är det inte säkert att den avger någon UVB. Se artikel för uppskattad livslängd hos lamporna.

Är du osäker?

Känner du dig osäker på vad för typ av belysning du behöver till din reptil eller är du osäker på vad för typ av belysning du redan har? Skriv gärna i forumet så får du hjälp av våra medlemmar så att din reptil kan må så bra som möjligt.