Skånes Herpetologiska Förening(SkHF)

Skånes Herpetologiska Förening(SkHF)

Skånes Herpetologiska Förening, SkHF, är en religiöst och politiskt obunden förening med syfte att samla människor i alla åldrar som är intresserade av att studera reptiler och amfibier, d.v.s. herptiler, i terrarium, i fält och i litteraturen samt att sprida kunskap om herptiler, verka för att herptiler i terrarier hålles under sunda former, att terrariehobbyn bedrives på ett sätt som är lämplig ur naturvårdssynpunkt, samt vidta och stödja åtgärdar för att vårda och skydda herptiler i naturen.SkHF grundades 1971 i Malmö under namnet Malmö Terrarieförening. Samma år grundades riksföreningen SHR, och MTF var med direkt från början. Efter några år bytte MTF säte till Lund och namn till Lunds Terrarieförening (LTF).

Namnet Skånes Herpetologiska Förening antog vi på årsmötet 1998 för att spegla att medlemmarna kommer från hela Skåne och för att visa att vi även värnar om intresset för reptiler och amfibier utöver själva terrariehobbyn.

Namnbytet innebär dock inte någon förändring av våra intressegemenskaper och aktiviteter.

Snabblänkar

Föreningsaktiviteter 2024
Föreningens egna hemsida
Tillbaka

Information

För att tillsammans är vi starka! Vi vill bevara och värnar om vår hobby.
Du får även möjlighet att träffa likasinnade på t.ex. reptilmässor som ofta anordnas utav föreningarna.

SHR