Smålands Herpetologiska Förening(SmHF)

Smålands Herpetologiska Förening(SmHF)

Smålands Herpetologiska Förening (SmHF) startade hösten 2010 och är en politiskt och religiöst obunden förening som riktar sig till alla som är intresserade av groddjur och kräldjur, såväl inhemska som exotiska arter. I februari 2011 anslöts SmHF till Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) och som medlem i SmHF blir du även medlem i moderföreningen SHR.

Även om det finns många intressanta djur i Smålands natur är vinterhalvåret långt och de flesta av våra medlemmar har även terrarium med grod- och kräldjur hemma. Föreningen arbetar för att djur hålls under sunda former i fångenskap.

Terrariehobbyn innefattar, förutom grod- och kräldjur, även diverse leddjur och blötdjur. Givetvis välkomnar vi även medlemmar som har sitt intresse hos andra terrariedjur än "herptiler". Ni som bor utanför Småland kan också bli medlemmar, möten och aktiviteter kommer dock främst att äga rum inom landskapets gränser. Se SHR:s hemsida för andra herpetologiska föreningar i Sverige.

Målet med en lokalförening är att erbjuda medlemmarna en källa till inspiration, kunskap och aktiviteter. Genom våra samlade erfarenheter är förhoppningen att såväl nybörjare som erfarna herpetologer ska få stor glädje av sitt medlemskap.

Aktiviteter i en herpetologisk förening kan innefatta allt från skogsutflykter för att studera den svenska herpetofaunan till gemensamt terrariebyggande och djurparksbesök. Vi har även som mål att genomföra ett antal naturvårdsprojekt med grod- och kräldjur i fokus.

Snabblänkar

Föreningsaktiviteter 2024
Föreningens egna hemsida
Tillbaka

Information

För att tillsammans är vi starka! Vi vill bevara och värnar om vår hobby.
Du får även möjlighet att träffa likasinnade på t.ex. reptilmässor som ofta anordnas utav föreningarna.

SHR