Föreningsaktiviteter 2020
Smålands Herpetologiska Förening

Mars

07 Årsmöte SmHF Se utskick för dagordning och närmare detaljer. 29 Fältexkursion SmHF Samling kl. 11.00 på parkeringen vid Biparadiset (Bokhultet, Växjö).

April

12 Fältexkursion SmHF Samling kl. 11.00 på parkeringen vid Biparadiset (Bokhultet, Växjö). 25 Fältexkursion SmHF Björnö naturreservat, norr om Kalmar. Man kan hitta alla kräldjur samt åker- och långbensgroda, vanlig padda och båda arter vatetnsalamandrar. Exkursionen hålls den 25 april. För mer information maila ordforande@smhf-herp.se

Maj

10 Fältexkursion SmHF Samling kl. 11.00 på parkeringen vid Biparadiset (Bokhultet, Växjö). 22 Fältexkursion SmHF OBS! Datum skjuts fram pga. regnprognoser. Mer information kommer. 30 Fältexkursion och vårfest SmHF Mer information kommer.

Augusti

29 Mässa SmHF Föreningen har bord på mässan i Malmö 29/8, kontakta Björn på kassor@smhf-herp.se för samåkning och annan information.
Tidigare år (2019)