Fältexkursion

April 25

Förening: Smålands Herpetologiska Förening
Datum: 2020-04-25
Plats: Kalmar

Beskrivning:
Björnö naturreservat, norr om Kalmar. Man kan hitta alla kräldjur samt åker- och
långbensgroda, vanlig padda och båda arter vatetnsalamandrar. Exkursionen hålls
den 25 april. För mer information maila ordforande@smhf-herp.se

Tillbaka