Expo Stockholm

Expo Stockholm

Datum: 2016-01-30
Plats: Södertälje
Hemsida
Beskrivning:
Sveriges Herpetologiska Riksförening arrangerar vinterupplagan av Expo Stockholm, en köp- byt- och säljmässa för grod och kräldjur, terrarietillbehör och mycket mer.

OBS! Ny Adress!
Täljehallen,
Erik Dahlbergs väg 12
152 40 Södertälje

ÖPPET mellan kl. 11.00 - 15.00


Entré
0-10 år: Gratis!
11-14 år: 10:-
Vuxen: 70:-
SHR medlemmar: 10:-

10 kronor från varje entréavgift kommer att skänkas till ett bevarandeprojekt.

Innan klockan 11.00 har endast försäljare och medhjälpare tillträde till köp- byt- och säljmässan. Medresenärer får uppehålla sig i fiket. Biljettkassan öppnar klockan 11.00, samtidigt som insläpp till köp- byt- och säljmässan. Det går inte att förköpa biljetter utan alla får hålla en plats i kön.

Visa köp & säljannonser

Regler

Följande punkter förbinder sig alla försäljare att följa när de ställer ut djur på Expo-Stockholm.
Arrangören förbehåller sig rätten att vid behov och i samråd med mässans djurskyddsansvarige avvisa försäljare som bryter mot nedan.
- Inga djur som bryter mot svensk lagstiftning får förekomma på mässan.
- Alla säljare är skyldiga att lämna information om djurets skötsel etc. i enlighet med 3 kap. § 3, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2014:17) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. (Se länk längst ned).
- Säljaren är skyldig att vid försäljning överlämna uppfödarintyg på djuret där det framgår följande uppgifter:
- Vetenskapligt namn på djuret, (och trivialnamn om det finns på svenska).
- Kontaktuppgifter till köpare, säljare och/eller uppfödare.
Uppgifter om uppfödaren skall uppvisas för arrangören på anmodan.
- Födelsedatum (om möjligheten finns).
- Kön (om möjligheten finns).
- Datum för överlåtelse.
- Ev. listning av djuret (exv. CITES-listning).
Djur som är uppenbart stressade eller visar kliniska tecken på sjukdom ska tas bort från bordet och placeras så dem inte störs av besökare. Arrangören kan komma att be försäljaren plocka bort djur på förekommen anledning. (Misstanke om vildfångat)
Det är inte tillåtet att hantera djuret utanför behållaren/burken under mässans gång (om någon form av ompackning eller liknande måste göras kontakta mässkontrollanter).
Reptiler, med undantag för mindre vattensköldpaddor (
OK, stäng