Kan någon berätta vad detta är för orm ?

SÖK
Logga in för att posta i forumet
Sida av 2

2
5
Da_wall:

Insecta skrev:

Ödla utan ben koppar ödla och är fridlyst så du får inte röra den eller ta hem den :)


6 § I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan
1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

 

Undantag från fridlysning
10 § Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark
1. infångas och flyttas, eller 2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon annan lämplig lösning.
11 § Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda

1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, om

a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller larvens utveckling till djur,
b) det insamlade materialet eller, när det har utvecklats till djur, djuret snarast återutsätts på den plats där materialet samlades in, och
c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller
2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen.

 

Man får således plocka upp kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och för studier som t.ex. fotografering (såvida inte fotograferingen är kommersiell). Vad som gäller för åkergroda är i skrivande stund oklart:
”När det gäller åkergrodan så är den skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen, d v s den har ett striktare skydd än de övriga arterna. Undantaget finns fortfarande, men det är lite osäkert vilken paragraf som vi en prövning skulle väga tyngst.” (pers. korr. Naturvårdsverket)


33
11
Insecta:
Da_wall skrev:


 

6 § I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan
1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

 

Undantag från fridlysning
10 § Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark
1. infångas och flyttas, eller 2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon annan lämplig lösning.
11 § Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda

1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, om

a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller larvens utveckling till djur,
b) det insamlade materialet eller, när det har utvecklats till djur, djuret snarast återutsätts på den plats där materialet samlades in, och
c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller
2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen.

 

Man får således plocka upp kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och för studier som t.ex. fotografering (såvida inte fotograferingen är kommersiell). Vad som gäller för åkergroda är i skrivande stund oklart:
”När det gäller åkergrodan så är den skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen, d v s den har ett striktare skydd än de övriga arterna. Undantaget finns fortfarande, men det är lite osäkert vilken paragraf som vi en prövning skulle väga tyngst.” (pers. korr. Naturvårdsverket)


Varför citarar du mig med detta ?

484
278
Jonas77:
Tropfrog skrev:


De flesta här vet och säkert du också. Alla svenska reptiler och amfibier är fridlysta. Att slå ihjäl en orm är därmed förbjudet oavsett giftig eller inte. Ville bara påpeka då ditt inlägg kan tolkas som att det är ok att slå ihjäl farliga ormar. Säkert inte det du menade.

Mvh
Magnus 


Jo, huggorm dår du döda i brist på bättre kunnande. En ganska tandlös lag.

2668
1996
Tropfrog:
Jonas77 skrev:


Jo, huggorm dår du döda i brist på bättre kunnande. En ganska tandlös lag.


"Om det inte finns någon annan lämplig lösning". Som alltid inom juridiken handlar det om bedömningar. Jag vill mena att det alltid finns lämpligare lösningar.

Mvh
Magnus 
Logga in för att posta i forumet
Sida av 2
Redigera inlägg
Kom ihåg att följa terrariedjur.se's regler när du postar i forumet.
Infoga youtubeklipp
Klistra in adressen till youtube-klippet nedan: (exempel: http://www.youtube.com/watch?v=VaOjDr6H0fI)

Laddar upp och infogar bild