Information från SHR

SÖK
Logga in för att posta i forumet
Sida av 1

Medlem i SkHF
898
995
NellyNiklas:
Under nästa år kommer Jordbruksverket att inleda en omarbetning av L80 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby), de regelverk som styr rätt mycket av vår terrariehobby.
Vi i SHR, Sveriges herpetologiska riksförening, kommer att försöka påverka resultatet av Jordbruksverkets arbete i en riktning som är bra för både djuren och hobbyn. Nuvarande regelverk har sina brister, vår förhoppning är att kommande föreskrift ska bli bättre. Samtidigt vill vi bevaka och påverka för att inte kommande regelverk ska bli svårbegripligt, motsägelsefullt eller svårt att efterleva. Vi hoppas helt enkelt att vi kan få hjälpa till att ta fram en föreskrift som
*verkar för djurens bästa
*är lättförståeligt och tydligt
*är konsekvent och går att efterleva
*inte har en onödigt begränsande påverkan på vår hobby

SHR vill med detta inlägg inte bara berätta vad vi tänkte jobba med under kommande år. Vi vill även uppmana dig att bli medlem i en herpetologisk förening. Vi i SHR får ibland känslan av att det är lätt att ignorera en såpass liten förening som vi är. Med fler medlemmar skulle vi kanske ha en åsikt som väger tyngre? Vi gör vår röst hörd, men vi är en mycket liten förening. Vore vi fler skulle vi höras bättre.
Man behöver inte hålla med om allt vår förening står för eller tycka om alla nuvarande medlemmar. Men eftersom du tycker om din egen hobby så stöttar du dig själv och ditt fritidsintresse med ett medlemskap. På köpet kan du få lära känna en massa fantastiska människor med gedigen kunskap, delta i våra trevliga aktiviteter och med jämna mellanrum hämta vår medlemstidning i postlådan.

Med vänlig hälsning Rickard Ljunggren, vice ordförande i SHR
Logga in för att posta i forumet
Sida av 1
Redigera inlägg
Kom ihåg att följa terrariedjur.se's regler när du postar i forumet.
Infoga youtubeklipp
Klistra in adressen till youtube-klippet nedan: (exempel: http://www.youtube.com/watch?v=VaOjDr6H0fI)

Laddar upp och infogar bild