Skötsel Vitfläckig rovskinnbagge

Vitfläckig rovskinnbagge

Platymeris biguttatus
Vetenskapligt namn: Platymeris biguttatus
Svenskt namn: Vitfläckig rovskinnbagge
Familj: Reduviidae
Släkte: Platymeris
Livslängd: 1-2 år
Ursprung: Östra Afrika
Fullvuxen storlek: 3-4 cm
Föda: Invertebrater
Aktiv: Nattaktiv
Miljötyp: Savann

Allmänt

Den vitfläckiga rovskinnbaggen, Platymeris biguttatus förekommer i det vilda på de Östafrikanska savannerna. På engelska har de populärnamnet assassin bug (lönnmördarinsekt) vilket syftar på deras jaktbeteende där de spetsar bytet med sin sugsnabel och sedan injicerar sitt effektiva gift.

Utseende och beteende


Platymeris biguttatus har en svart grundfärg med ett orange band på vardera ben. Adulta djur utvecklar de två karakteristiska vita fläckarna på vardera täckvinge som gett arten dess namn. Kroppen är mycket hård, vilket ger ett gott skydd mot predatorer. På huvudet sitter den stora sugsnabeln som används för att säkra bytet. Efter att ha injicerat giftet löses bytets innanmäte upp och vätskan kan rovskinnbaggen sedan suga i sig. De kan vandra runt med ett byte på snabeln i flera timmar innan de till slut lämnar det tomma skalet efter sig.

Giftet är relativt potent och ett bett på en människa kan ge ordentlig smärta som kan hålla i sig en hel dag. Den vitfäckiga rovskinnbaggen kan även spruta gift från sin sugsnabel med sådan kraft att det kan nå flera decimeter. Jag har själv ibland upplevt svårigheter att andas då jag städat i avelskolonierna, antagligen på grund av luftburet gift. De är relativt aggressiva och bör under inga omständigheter hanteras med händerna. En ordentlig pincett är istället att föredra och det går bra att försiktigt greppa baggen kring kroppen. När de känner sig hotade kan de ibland rassla med vingarna vilket skapar ett högt ljud med intentionen att skrämma iväg och varna potentiella predatorer.

Det går bra att hålla rovskinnbaggar kollektivt så länge man ser till att alla individer får tillräckligt med föda.

Terrarium

Den vitfläckiga rovskinnbaggen lever på torra savanner och behöver som adult inte något tillskott av fukt eller vatten utan får all vätska de behöver från sina bytesdjur. Ett terrarium på 30x30x45 cm fungerar utmärkt för en grupp djur. Som bottenmaterial kan man med fördel använda sig av sand. Terrariet bör inredas med exempelvis korkbark som både ger många gömställen samtidigt som det ger goda klättermöjligheter för dessa aktiva insekter.

Temperaturen i terrariet bör ligga mellan 24-28 grader celsius och en dagsljuslampa bör finnas för att ge dem en dygnsrytm. De är främst aktiva på natten men kan om de känner sig tillräckligt trygga även komma fram på dagen. Jag har till och med bevittnat jakt under dygnets ljusa timmar. De kan inte klättra på glas men terrariet bör vara rymningssäkert, även för mycket små nymfer då ägg kan kläckas i terrariet.

Föda

Allehanda invertebrater såsom syrsor, kackerlackor, mjölmask, zophobas, gräshoppor m.m. Adulta individer jagar solitärt medan nymfer kan hjälpas åt för att fånga och förtära större djur. De bör utfodras ett par gånger i veckan. Nymfer bör alltid ha tillgång till föda.

Könsbestämning

Man kan se skillnad på könen genom att studera det sista segmentet på abdomen, bakkroppen. Hos honor är det mindre medan det hos hanar är kraftigare och mer cirkulärt.

Avel

De kan hållas i grupper med mixade kön hela året. Efter befruktning lägger honan ägg på ytan av sanden som då lätt kan plockas bort och läggas i en separat kläckningslåda med ett lite fuktigare substrat. Efter att de små nymferna har kläckts, vilka för övrigt är som små, rödfärgade kopior av de adulta djuren, bör de hållas i en rymningssäker behållare med goda möjligheter att gömma sig samt ett fuktigare klimat än de vuxna djuren. De bör utfodras med mindre insekter. Jag har själv både hållt ungar separat och med de vuxna djuren och båda metoder har hos mig varit lika framgångsrika sålänge man i ett större terrarium lyckas skapa bra mikroklimat med lite högre luftfuktighet dit ungarna kan dra sig tillbaka för att förhindra uttorkning.

Skötselråd skrivet av: Alexander Gustavsson
Senast uppdaterad: 2016-11-14 17:32
Skötselrådet har visats: 5465 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 22 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till