Skötsel Väsande kackerlacka

Väsande kackerlacka

Gromphadorhina portentosa
Vetenskapligt namn: Gromphadorhina portentosa
Svenskt namn: Väsande kackerlacka
Familj: Blaberidae
Släkte: Gromphadorhina
Livslängd: 5 år
Ursprung: Madagaskar
Fullvuxen storlek: 5-7,5 cm
Föda: Vegetabilier
Aktiv: Nattaktiv
Miljötyp: Marklevande, skogar

Allmänt

Väsande kackerlacka (Gromphadorhina portentosa) återfinns på Madagsaskar där de lever i skogarnas förna. De är en viktig del av ekosystemet då de dels är fantastiskt effektiva nedbrytare samtidigt som de utgör bra föda för både reptiler, däggdjur och fåglar.

Med ett stort storleksomfång i de olika livsstadierna passar denna kackerlacka som foderdjur åt de flesta insektsätare, optimalt för större djur som exempelvis stäppvaraner. De är även trevliga husdjur som med sin storlek och tålighet är lätta att hantera, även för mindre barn.

Utseende och beteende


Som namnet antyder så kan kackerlackan väsa, något den gör då den känner sig hotad.

Under dagen gömmer de sig nedgrävda i lövmull eller i förmultnande, ihåliga trädstammar eller under stenar och liknande. På natten kommer de fram för att äta av växtmaterial.

Detta är en av de största kackerlackorna och de kan nå en längd av 7,5 centimeter som vuxna. Som nyfödda är de dock under en centimeter långa men växer förvånansvärt snabbt! De är långlivade och blir omkring fem år gamla i fångenskap. Som vuxna bryts den helt mörkbruna kroppen av med ljusorangea partier hos vissa individer.

Väsande kackerlackor lever i symbios med kvalstret Gromphadorholaelaps schaeferi vilket betyder att båda parterna drar nytta av förhållandet. Det är således mycket viktigt att man inte tvättar av kackerlackorna eller liknande då de faktiskt kan dö utan kvalstrens närvaro! Kvalstren äter av smuts och kroppsavsöndingar från kackerlackan vilket då ser till att kackerlackan hålls ren. Kvalstren tros förlänga kackerlackans livslängd markant och de är artspecifika vilket innebär att de bara kan leva på Gromphadorhina portentosa.

Terrarium

De kräver inte särskilt stort terrarium och en mindre koloni går med fördel att hålla i ett akvarium som mäter 50x30x30 cm. Tänk på att ha ett tätslutande nättak samt gärna applicera ett ungefär 10 cm brett lager av vaselin utmed toppen i insidan av akvariet då detta är en glasklättrande art!

De behöver generellt ingen extern värme men en förhöjd temperatur snabbar på deras livsförlopp och får dem att växa och fortplanta sig snabbare. Tänk dock på att vaselinet kan smälta och börja rinna av vid förhöjda temperaturer!

Som bottensubstrat är en blandning av kokosmull och terrariebark optimalt då det tillåter en högre luftfuktighet samtidigt som nymferna kan gömma sig bland barken. Terrariet bör inredas rikligt med korkbark staplat i lager vilket skapar trånga gömslen även för de större djuren! De är duktiga och aktiva klättrare vilket innebär att man inte bör vara för snål med inredning!

Terrariet kan med fördel sprayas dagligen för att upprätthålla en högre luftfuktighet samtidigt som de dricker av dropparna!

Föda


En lägre foderskål för grönsaker eller frukt samt en mindre foderskål för torrfoder. Vattenskål behövs inte sålänge de alltid har tillgång till vegetabilier! Vill man så finns det vattenkristaller som går att använda för att se till att de har vätska under längre tid.

De äter stora mängder mat per dygn men ratar frukter och grönsaker som är för dåliga, så det gäller att lära sig hur mycket ens koloni äter varje natt och anpassa mängen därefter.

Tänk även på att köpa ekologiska grönsaker och frukter som inte är besprutade.

Könsbestämning

Det är relativt lätt att se skillnad på adulta individer då hanarna har tjockare ”pansar” på framdelen med tydliga horn som sticker ut. Dessa horn använder hanarna då de kämpar mot varandra för att imponera på honorna.

Avel

Denna art är relativt enkel att avla på. Efter parningen bär honan äggsäcken i kroppen tills den kläcks och ungarna föds färdigutvecklade. Ungarna bör hållas tillsammans med de vuxna i kolonin då dessa insekter är mycket sociala. Ungarna ses ofta rida runt på vuxna individer då de i naturen då skyddas från mindre predatorer som undviker att ge sig på vuxna individer!

Skötselråd skrivet av: Alexander Gustavsson
Senast uppdaterad: 2016-05-13 15:42
Skötselrådet har visats: 12329 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 72 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till