Skötsel Trioceros ellioti

Trioceros ellioti

Trioceros ellioti
Vetenskapligt namn: Trioceros ellioti
Svenskt namn: -
Familj: Chamaeleonidae
Släkte: Trioceros
Livslängd: 3-4 år
Ursprung: Centrala Afrika
Fullvuxen storlek: 15-20 cm
Föda: Insekter
Aktiv: Dagaktiv
Miljötyp: Svala bergsskogar, högt belägna savanner

Allmänt

Trioceros ellioti är en liten, bergslevande dvärgkameleont som tack vare sin storlek möjligtvis lämpar sig bättre i terrarium än en del större arter då det är lättare att ge dem det utrymme de behöver. Det är en tacksam art att hålla så länge man har gjort sin hemläxa och förberett terrariet och utrustningen väl innan ödlan flyttar in. Att vara väl förberedd underlättar det framtida arbetet markant.

Utseende och beteende


Trioceros ellioti känns lätt igen på den taggförsedda kam som löper längsmed ryggraden i kombination med rosa partier på sidorna som bryter mot den annars ljusgröna teckningen. På samma sätt som de flesta andra kameleontarter kan trioceros ellioti ändra färg, de bjuder dock inte på någon vidare färgexplosion i klass med exempelvis panterkameleonten, utan ändrar snarare den gröna tonen för att smälta in i omgivningen eller signalera känslor inför artfränder. I ett väl tilltaget terrarium går det att hålla denna art i grupp, dock endast 1 hane per terrarium.

I centrala Afrika, på mellan 800-1800 meters höjd lever denna lilla kameleont. De påträffas i mycket varierande miljö, alltifrån fuktiga skogar, svala savanner eller i trädgårdar och plantager. De tillbringar sin tid bland högt gräs eller i buskar och träd endast någon eller några meter ovan marken.

Då de lever på mycket hög höjd är de anpassade för lägre temperaturer. Dagstemperaturen bör ligga mellan 24-27 grader med en nattsänka ända ner till 15 grader. Luftfuktigheten bör ligga runt 60-70%. Temperaturen bör inte överstiga 28 grader för adulta djur. Juveniler är extra känsliga för hög värme.

Terrarium

Minsta terrariestorlek för en vuxen individ ligger runt 45x45x45 cm. Det är viktigt med god ventilation. Terrariet bör sprayas flera gånger per dag då kameleonter endast dricker droppar från löv eller kroppen och inte från stillastående vattensamlingar. Ett automatiskt regnsystem styrt med timer kan underlätta detta. En mycket grund vattenskål kan finnas för att hjälpa till att hålla luftfuktigheten uppe. Det är viktigt med en bra UV-lampa som samtidigt inte avger för höga temperaturer.

Terrariet bör inredas med riklig vegetation. Levande växter hjälper till att hålla rätt luftfuktighet. Grenar i olika tjocklek bör placeras i hela terrariets volym för att maximalt utnyttja ytan. Kameleonterna ska kunna känna sig trygga och skyddade i växtligheten och öppna ytor bör undvikas.

Föda

Denna art är inte kräsen utan äter alla mindre insekter i rätt storlek. De brukar vara lite försiktiga med att äta för stora byten och det är viktigt att sträva efter regeln att bytesdjurets längd ska få plats mellan kameleontens ögon. Födan kan utgöras av bland annat kackerlacksnymfer, små syrsor, husflugor, bananflugor m.m. Pudra med kalktillskott utan vitamin D3 1-2 gånger per månad! Ungar bör ha ständig tillgång till föda. Vuxna bör äta 2 gånger per vecka då de har relativt långsam metabolism.


Könsbestämning

Det är generellt sett enkelt att skilja könen åt. Honorna är ofta lite större än hanarna samtidigt som hanarna ofta har en mörkare teckning.

Avel

Trioceros ellioti är vivipar vilket innebär att de föder levande ungar. Efter parningen är honan dräktig i ett par månader innan hon föder upp till 20 ungar som klarar sig själva direkt från födseln.

Ungarna bör hållas i ett separat terrarium där temperaturen inte får överstiga 25 grader. En ordentlig temperatursänkning under natten verkar ha en gynnsam påverkan på ungarnas överlevnad. Ungarna bör dagligen matas med bananflugor och/eller nykläckta syrsor. Det är viktigt att se till att de sprayas flera gånger per dag så att de inte torkar ut. God UV- tillgång är vitalt för ungarna.

Skötselråd skrivet av: Alexander Gustavsson
Senast uppdaterad: 2016-11-14 17:36
Skötselrådet har visats: 10232 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 1 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till