Skötsel Phyllobates vittatus

Phyllobates vittatus

Phyllobates vittatus
Vetenskapligt namn: Phyllobates vittatus
Svenskt namn: -
Familj: Dendrobatidae
Släkte: Phyllobates
Livslängd: 10-20 år
Ursprung: Costa Rica
Fullvuxen storlek: 3-4 cm
Föda: Insekter
Aktiv: Dagaktiv
Miljötyp: Regnskog

Allmänt

Ett vacker inrett, naturinspirerat regnskogsterrarium blir ofta ett uppskattat tillskott i hemmets inredning. I ett sådant vivarium kan exempelvis pilgiftsgrodan Phyllobates vittatus trivas mycket väl. Med sina vackra färgteckningar och nästintill mystiska, dagaktiva levnadssätt kan ägaren förtrollas i timmar framför den lilla biten regnskog. Phyllobates vittatus är en relativt enkelt skött pilgiftsgroda som skulle kunna vara en lämplig art att starta med. Självklart under villkoren att tillräckligt grundläggande kunskap har uppsökts innan införskaffandet.

Utseende och beteende


Phyllobates vittatus har en djupt svart grundteckning med neonblå ben och undersida. Längs var sida om ryggen löper två orangea band som drar blicken till sig när den rör sig genom undervegetationen. Färgteckningen är både avskräckande samtidigt som den hjälper grodan att smälta in i skuggorna bland regnskogens växtlighet. Jag har själv ofta upplevt att grodan som skådats i ena stunden i vivariumet helt plötsligt försvunnit, till synes utan spår. En del av charmen med denna försiktiga art i min mening.

De rör sig med snabba hopp över marken, de kan även stundtals klättra på grenar i jakten på mindre invertebrater. De förföljer bytet för att från rätt avstånd kasta sig framåt och med dess klibbiga tunga infånga det, ofta på ett mycket effektivt sätt. Det är en social art som ofta ses samlade runt vattenpölar i vivariumet. De har ett relativt högt läte.

Terrarium

Denna art är mycket försiktig och trivs med riklig växtlighet som skyddar dem både ovanifrån såväl som från sidorna. Växterna får gärna skapa rum i terrariet där enskilda individer kan komma ifrån resten av gruppen för att slippa stress.

Dessa pilgiftsgrodor kräver hög luftfuktighet och därför är det kritiskt att hitta rätt balans vad gäller ventilationen. För mycket ventilation kommer leda till uttorkning samtidigt som mögel lätt kan bildas vid för låg ventilation. Det bör regna i terrariet flera gånger per dag vilket lättast uppnås med hjälp av ett automatiskt regnsystem som styrs via timer. En dimmaskin kan även hjälpa till att öka luftfuktigheten samtidigt som det ger en stämningsfull och estetiskt tilltalande effekt i vivariument.

Vivariumet kan utgöras av ett akvarium eller terrarium där rätt ventilationsmöjligheter skulle kunna anordnas. I botten bör man grunda med ett ordentligt lager lecakulor täckt med någon form av markväv som separerar bottenmaterialen åt. Över detta kan ett lager med kokosmull med fördel placeras vari levande växter kan planteras och frodas. Växterna hjälper till med att öka luftfuktigheten samtidigt som de även bidrar till nedbrytningen av avföring. Det rekommenderas att använda sig av exempelvis hoppstjärtar och tropiska gråsuggor i vivariumet för att hjälpa till med att bryta ned avföring och andra restprodukter i substratet.

I vivariumet bör även gömställen skapas med hjälp av förslagsvis korkbark eller konstgjorda grottor. En ordentlig vattenskål med friskt vatten bör alltid finnas tillgängligt.
Belysningen bör regleras via timer för att hålla en dygnsrytm på omkring 10-12 timmar dagsljus. De kräver inte uv-ljus utan det fungerar med exempelvis LED- lampor som inte avger någon egentlig värme. Pilgiftsgrodor är känsliga för överhettning och temperaturen bör ligga runt 22-26 grader Celsius.

Föda

Phyllobates vittatus är strikta carnivorer som livnär sig på små invertebrater såsom bananflugor, bönbaggar, nykläckta syrsor, små tropiska gråsuggor mm. Foderdjuren bör pudras med vitaminer och kalk innan utfodring.

Pilgiftsgrodorna bör utfodras 3-5 gånger i veckan, detta är dock något som man får känna in och anpassa för de aktuella individer man håller för att se till att de har ett gott hull och ett överlag välmående beteende.

Könsbestämning

För den ovane kan det vara klurigt att visuellt könsbestämma pilgiftsgrodor. Honor tenderar dock att vara större samt ofta ha en mer böjd rygg än hanar. Hanar hos grodor tenderar även att något kraftigare tåspetsar för att underlätta amplexus, då hanen greppar tag i honans sidor för att hålla sig fast på hennes rygg vid befruktningen. Detta är dock något som kan variera i tydlighet beroende på säsong. Hos phyllobates vittatus är det endast hanarna som spelar.

Avel

Pilgiftsgrodor fortplantar sig genom att lägga ägg. Hanen spelar för honan och han utför sedan amplexus på honan då han befruktar äggen externt. Äggen placeras på land, ofta på löv eller liknande. I terrariet kan de även placeras i grottor eller direkt på glasrutor. Äggen bör flyttas till exempelvis en petriskål där de sprayas för att hållas fuktiga. Petriskålen placeras sedan i en något tätslutande behållare där botten av denna täcks med vatten. Viktigt är att petriskålen i princip är fri från stående vatten då det kan påverka äggen negativt. Efter 14-21 dagar kommer äggen kläckas och ynglet behöver 1-2 dygn för att absorbera äggulan. I det vilda skulle föräldern nu flytta det kläckta ynglet till en vattensamling, ofta i en bromelias bladrosett, där den kan fortsätta att växa till sig. Vid artificiell kläckning behöver man dock manuellt flytta ynglet till en individuell vattenkopp med hjälp av exempelvis en liten sked. I varje behållare bör en bit av ett catappa löv placeras. Dessa löv släpper ämnen med antibakteriella egenskaper till vattnet. Man kan även placera exempelvis en bit javamossa som hjälper till med syresättning och upptagning av restprodukter från ynglet.

Vattennivån bör hållas låg till en början för att efter några dagar ökas i samband med första matningen. De kan matas med exempelvis ett yngelfoder för fiskar. Ynglen bör matas 2-3 gånger per vecka.

Vid ungefär 2 månader börjar bakbenen framträda. När alla fyra benen är synliga är det tid för att ge ynglet en chans att fullt metamorfera och kunna krypa upp på land. Detta kan göras genom att förse koppen med ett nätlock och helt enkelt luta den i exempelvis 45 graders lutning. Detta gör att ynglet kan ta sig upp ovan vattenlinjen. Denna sista tid kommer ynglet att absorbera svansen och den behöver då inte matas. Den unga grodan kommer att vistas i och ur vattnet till och från första tiden men när den spenderas majoriteten av tiden ovan ytan är det lämpligt att flytta den till en mindre plastbehållare med sphagnummossa som bottenmaterial. Lådan bör inredas med riklig mängd vissna löv där den lilla grodan kan gömma sig. Hoppstjärtar bör alltid finnas tillgängligt då de både håller rent samtidigt som grodan hela tiden har tillgång till mat. Några gånger per vecka behöver man mata med små bananflugor, pudrade med vitaminer och kalk. Här kan den nyuppstigna grodan hållas de första 2-4 månaderna innan den flyttar till större vivarium.

Skötselråd skrivet av: Alexander Gustavsson
Senast uppdaterad: 2016-12-05 17:33
Skötselrådet har visats: 7045 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 18 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till