Skötsel Sternotherus odoratus

Sternotherus odoratus

Sternotherus odoratus
Vetenskapligt namn: Sternotherus odoratus
Svenskt namn: -
Familj: Kinosternidae
Släkte: Sternotherus
Livslängd: 50+ år
Ursprung: Kanada
Fullvuxen storlek: 5-15 cm
Föda: Olika sorters insekter, sniglar, fisk och ätliga vattenväxter
Aktiv: Både under dag och natt, dock främst vid tidig gryning och skymning
Miljötyp: Sumpmarker

Allmänt


(Foto: Fanny Classon)

Mysksköldpaddan är en liten och lättskött art som passar sig väl för nybörjare. Den är väldigt aktiv, både under dagen och natten men främst vid gryning och skymning. Det är alltid liv och rörelse i en mysksköldpaddas akvarium.

Den är relativt ny i hobbyn men dess popularitet ökar stadigt. Tidigare har de få individer som gått att köpa i hobbyn varit viltfångade, men det är en väldigt lättavlad sköldpadda som har blivit allt mer vanlig att avla på i fångenskap.

Arten beskrevs först av Pierre André Latreille år 1802 som gav den namnet Testudo odorata, men år 1825 skapade John Edward Gray släktet Sternotherus för att beteckna mysksköldpaddor och denna art placerades där. Dock kan forskarna ej fullständigt enas om vart sköldpaddan ska placeras i för släkte, slamsköldpaddor (Kinosternon) eller mysksköldpaddor (Sternotherus). Vilket är en anledning till varför sköldpaddan ibland kallas Kinosternon odoratum istället för Sternotherus odoratus.

Utseende och beteende


(Foto: Fanny Classon)

Mysksköldpaddan varierar i färgerna brun, grå och svart, även albino förekommer. Grön/gula mönster sträcker sig från nosen, över deras triangelformade huvud och ner på nacken. Det är en relativt liten art, skallängden blir mellan 5-15 cm beroende på om det är en hona eller hane. Yngre djur har ett mycket räfflat skal som med tiden blir helt slät.

Med sina korta ben promenerar Mysksköldpaddor på botten medan den långa, smala halsen sträcker sig upp och låter huvudet vila strax över ytan gömd i all vegetation, detta gör att den osedd och lätt kan fånga insekter. De är nästan helakvatiska och spenderar större delen av sin tid i lågt vatten med tjock vegetation. Väl uppe på land är de väldigt smidiga, de är kända för att ibland gå upp på land och klättra längs fallna träd och branta klippor. Detta upptäcktes då det kan hända att de faller ner i passerande båtar. Man vet inte varför detta klätterbeteende förekommer.

Att blanda arter är sällan rekommenderat, med mysksköldpaddan bör man undvika det då den uppgetts vara mycket aggressiv mot andra arter av sköldpaddor. Den är däremot i regel relativt fredlig gentemot sin egen art och kan i många fall hållas problemfritt flera tillsammans om ytan tillåter det. Man bör dock aldrig ha mer än en hane per grupp.
Mysksköldpaddan har fått sitt namn från sin försvarsmekanism, som är att den avger en myskdoft från en liten körtel på sin undersida för att skrämma bort fiender. Det är en svag, unken doft som avges och påverkar vanligtvis inte ägandet av denna sköldpadda i fångenskap.

Akvarium


(Foto: Fanny Classon)

Inredning

I och med att mysksköldpaddan gärna vill kunna stå på botten och nå till vattnets yta så ska man ha en relativt låg vattennivå, men även om sköldpaddan främst använder sin omgivning för att "vandra fram" så bör det ändå finnas en något djupare del i akvariet där det erbjuds en möjlighet för att simma. Vattnets temperatur ska ligga runt 25 grader under dagtid och runt 20 grader under natten.

I naturen lever mysksköldpaddan i tät vegetation i sumpmarker, och trivs bäst i ett akvarium med mycket inredning. Akvariet bör vara fyllt med både vatten- och ytlevande växter, men även rötter och stenar i varierad terräng. Man kan blanda i lite torv i vattnet för att efterlikna sumpmark. Som bottenmaterial fungerar vanlig sand eller grus bra.
Denna sköldpadda är nästan helakvatisk och spenderar större delen av sin tid i vattnet, det är därför viktigt med regelbundna delvattenbyten. Var och varannan vecka bör man byta vattnet helt.
Även om sköldpaddan är nästan helakvatisk så behöver den en mindre landdel där den kan torka och sola. Det är rekommenderat att ha landdelen i mitten då sköldpaddan annars kan klättra ur akvariet via hörnet. Detta är en sköldpadda som är bra på att klättra och man bör vara noga med att antingen ha nät över akvariet eller se till att det ej finns något att klättra upp på mot kanterna. Exempelvis sladden från en pump eller kvistar/rötter som lutar mot glaset gör det lätt för sköldpaddan att klättra upp och rymma.

Just denna art av sköldpadda är oerhört känslig för uttorkning, att vistas längre stunder utan vatten kan göra sköldpaddan mycket sjuk och i vissa fall kan uttorkningen döda den.

UVB-ljus

När det gäller UVb-ljus finns det delade meningar kring denna art. En del säger att det är nödvändigt medan andra menar att sköldpaddan i naturen täcks av ett tjockt lager alger som ändå ej tillåter UVb-ljus att tränga igenom, man anser då att sköldpaddan klarar sig utmärkt utav UVb-ljus så länge den har en varierad diet som inkluderar vitamin D3. Arten har även hållts i fångenskap utan UVb-ljus och ej uppvisat några negativa effekter från avsaknandet.

Föda


(Ung mysksköldpadda som äter
gammarusräka, Foto: Fanny Classon)

I naturen består större delen av deras diet mest av olika sorters insekter, fiskar och snäckor. Men dem har även setts äta från större djurs kadaver.

I fångenskap rekommenderas bland annat olika typer av maskar, syrsor, fisk, räkor, sniglar och snäckor. Att ha mindre fiskar i akvariet är att rekommendera då det stimulerar sköldpaddans jaktinstinkt samt är en bra måltid.

Trots att man anser denna arten vara karnivor så bör man se till att det finns ätliga vattenväxter i akvariet då de i det vilda ibland äter det. Växter så som andmat (Lemma minor) och simbräcke (Salvinia natans) är bra ätliga växter för sköldpaddan.

Könsbestämning

Hanarna har längre svans än honor och är aningen mindre, runt 10cm i skallängd. Honor har kort och trubbig svans och en vuxen skallängd på cirka 8-14 cm.

Avel

Hanen blir könsmogen som tidigast vid 3 års ålder medan honan blir könsmogen mellan 5-7 års ålder.
Avelssäsongen börjar tidigt på våren och honorna blir sexuellt aktiva när dagarna blir ljusare. Efter en lyckad parning lägger honan i regel 2-4 ägg (i extremfall upp till 10 ägg) efter 3 veckor. Honan gräver en håla nära vattnet på cirka 8-13cm. Hålan bör hållas fuktig med en temperatur på cirka 30 grader. Äggen är elliptiska med ett ovanligt hårt skal. Det förekommer ofta att honorna delar boplats. I ett fall hittades det över 16 hålor fyllda med ägg väldigt nära varandra. Äggen kläcks mellan sensommar och tidig höst.

Skötselråd skrivet av: Fanny Classon
Senast uppdaterad: 2014-12-01 14:13
Skötselrådet har visats: 28903 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 60 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till