Skötsel Kungsboa

Kungsboa

Boa constrictor
Vetenskapligt namn: Boa constrictor
Svenskt namn: Kungsboa
Familj: Boidae
Släkte: Boa
Livslängd: Upp till 40 år
Ursprung: Från Argentina till Mexiko
Fullvuxen storlek: 2,5-3m max 4 (hanar blir mindre än honor)
Föda: Köttätare
Aktiv: Nattaktiv
Miljötyp: Marklevande

Allmänt

Detta är en anpassningsbar orm vars många underarter bor i de mest olikartade miljöer – från tropiska regnskogar via torra stäpper till klippiga halvöknar.
Priset på denna orm brukar ligga mellan 800 – 1500 kr, om man inte vill ha en speciell morph.

Utseende och beteende


Kungsboan har ett väldigt stort utbredningsområde från Mexiko till Argentina och varierar därför avsevärt i färg och teckning. Detta har lett till att man beskrivit många underarter. Men även inom lokala populationer eller en kull ungar liknar det ena djuret knappast det andra. Man känner alltså till flera populationer som har kontrastrika, rödfärgade stjärtregioner, som ofta felaktigt har angivits som egna arter.

Kungsboor indelas i tre grupper:
Imperator – gruppen omfattar djuren norr och väster om bergskedjan Anderna. De blir ca 2,5 m långa och mindre än djuren öster om Anderna. Dit räknas för närvarande undergrupperna B. c. imperator, B. c. sigma, B. c. sabogae, B. c. longicauda och B. c. ortonii, som kan bli 4 meter långa.

Constrictor - gruppen omfattar alla kungsboaormarna öster om Anderna med underarterna B. c. constrictor, B. c. melanogaster, B. c. amarali och B. c. occidentalis. Dit räknas de hittills största boaormarna på mer än 5 m.

Antiller - gruppen omfattar två tydligt avgränsade öformer av kungsboa, underarterna B. c. nebulosa och B. c. orophias. Somliga forskare anser att dessa bör få status som egen art på grund av deras isolerade utbredningsområde och de tydliga skillnaderna gentemot andra underarter av Boa constrictor.

Kungsboor blir mycket lugna och tama. Man måste dock vara försiktig med ormar på mer än 3 m, då dessa kan vara svårhanterade för en ensam person. Terrarierna måste vara absolut barn- och rymningssäkra.

Terrarium

Kungsboor skall hållas i rymliga, stabila terrarier som åtminstone bör vara kroppens längd för djur upp till 1,5 m.
Flera plattformar på olika höjder, hårda och stabila skall terrariet förses med. Kraftiga klättergrenar behövs för att uppnå en djurvänlig inredning, som dessutom bör vara lätt att göra ren.
Ett stort, något uppvärmt, vattenkärl måste finnas, likaså ett torrt hörn av terrariet. Tänk på att terrariet helst ska vara ganska högt, då de gillar att klättra en hel del trots att det är en marklevande orm.

Temperatur: I luften 25 – 28 °C på dagen, på botten skall ett ouppvärmt område på 20 – 22 °C finnas och på solplatsen (där ormen lägger sig om den vill ha mer värme) ska temperaturen hållas uppåt 35 °C. Under natten ska det vara rumstemperatur, alltså ska man stänga av värmelampa om man nu använder det.

Luftfuktighet: 60 – 80 %. Duscha flera gånger om dagen om det behövs.
Tänk på att det ska vara extra fuktigt när ormen ska ömsa skinn. Om man inte höjer luftfuktigheten vid öms kan ormen få problem att ömsa, och gamla skinnbitar kan sitta kvar. Om detta händer finns det olika sätt att råda bot på detta. Vissa lägger ormen i en låda/ett badkar med vatten i, och låter sedan ormen sköta ömsningen själva. Man kan även ta ordentligt fuktade tops eller bomullspads och försiktigt dra bort de gamla skinnbitarna med dessa.
Man märker att ormen ska ömsa skinn när ögonen blir gråaktiga - efter ett tag blir de klara igen. Då vet man att ormen snart kommer ömsa. Kungsboor kan ofta matvägra när ömsningsprocessen inletts.

Föda

Små däggdjur i lagom format samt fåglar.
Ungdjur utfodrar man med 7 – 14 dagars mellanrum.
Vuxna individer utfodras med längre mellanrum beroende på foderdjurens storlek, eftersom man vill undvika att ormarna blir feta. Det är svårt att ge generella matningsinstruktioner, då ormar växer olika fort och har olika matningsbeteenden. Dock är det bra att ha som tumregel att alltid försöka mata med så stora byten som möjligt. Detta för att undvika att behöva ge flera byten vid en matning.

Avel

Om man har två individer som trivs med varandra, är avel ganska enkelt.
Beträffande dräktighetstiden finns i litteraturen uppgifter om 4 – 10 månader.
Normalt följer ägglossningen två månader efter första parningen, utvecklingen till färdiga ungar tar 4 månader, så avkomman föds cirka sex månader efter parning.
Ungarna är vid födseln 30 – 60 cm och väger 30 – 80 g.
Generellt sett gäller regeln ”ju större honan är, desto fler ungar får hon”.
Honan föder 30 – 50 levande ungar, maximalt 65, som blir könsmogna efter 3 – 4 år.
Korrektur och extra information av linkmeister
Skötselråd skrivet av: Dennis Bilali
Senast uppdaterad: 2012-06-08 21:04
Skötselrådet har visats: 46191 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 251 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till