Skötsel Phelsuma klemmeri

Phelsuma klemmeri

Phelsuma klemmeri
Vetenskapligt namn: Phelsuma klemmeri
Svenskt namn: Phelsuma klemmeri
Familj: Gekkonidae
Släkte: Phelsuma
Livslängd: -
Ursprung: Nordvästra Madagaskar
Fullvuxen storlek: 12-13cm
Föda: Frukt & insekter
Aktiv: Dagaktiv
Miljötyp: Trädlevande

Allmänt

Phelsuma klemmeri beskrevs först av Robert Seipp i 1991. Den uppkallades efter K.Klemmer. Arten ursprung är från bara tre små lokaliteter i nordvästra Madagaskar. All tre är nära kusten på höjder mellan 25-150 meter. Geckon lever mestadels bland Bambu men kan även hittas på andra träd. Bland P.klemmeri kan även P.mad.grandis, P.abbotti checkei och P.seippi hittas.

Från det område som klimatdatan inhämtades (Sick 1979):
Genomsnittlig årlig nederbörd: 2232 mm.
Medeltemperatur: 25,7 grader; säsongsvariation: 3,9 grader.
Den torra perioden är juli-augusti och regnperioden från november till mars.

Utseende och beteende

Phelsuma klemmeri hör till de allra minsta arterna och blir som vuxen 12-13 cm. Kroppen och huvudet är mer tillplattade än hos övriga arter. Huvudet är metalliskt gult med små svarta prickar. Kroppens ovansida och svansen är metalliskt blå, med ett brunaktigt parti som sträcker sig från ryggens mitt till svansens början. Längs sidorna går ett brett svart band, som börjar bakom ögat och slutar strax efter bakbenen. Benen är brunfärgade med små klarblå fläckar. Undersidan är helt vit. Trots sin litenhet, så hör denna art enligt mitt eget tycke till de allra vackraste arterna innom släktet.

Terrarium

Ett lämpligt terrarium för ett par eller en grupp av vuxna djur (1,2-4) bör vara minst 30x30x50. (LxBxH). För att ge dem så naturligt ljus som möjligt, både vad gäller mängden ljus och kvaliteten av ljus, behövs rör med en Ra över 90 och 6500 Kelvin. Det finns en massa olika rör som Reptisun, Vitalight, Iguana ljus och liknande. Viktiga är ovantståendesiffror och UV B utdata från rören. Naturligtvis bör rören sättas över befintlig ventilation och inte över glas för att ge djuren UV B som inte kan passera glas. Eftersom detta är en regnskogsart så ska inga andra värmekällor än rören användas (utom för mycket stora vivarium). Idealisk för terrariet är två ljusrör. Som bottensubstrat är jord eller torv att rekommendera. Inga artificiella substrat bör användas t.ex. hushållspapper, tidningar eller liknande. Anledningen till detta är att dessa små och platta djur mycket lätt torkar ut. Ideal temperaturer under dagen är 28-29 grader, som tillåts sjunka till 21-22 grader på natten. Luftfuktigheten ska ligga mellan 70-85%, med daglig imma och där ovanstående riktlinjern är lätta att hålla. Många olika växter är lämpliga för denna typ av terrarium, men Orchides och Bromelidaes är att föredra. Bromelides ger ödlorna någonstans att hitta vatten och lämpliga äggläggningsplatser. Alla levande växter hjälper naturligtvis till att hålla fuktigheten på en stabil nivå.Väldigt viktigt i alla Phelsuma terrarium är många vertikala och några horisontella bamburör. Det ger phelsuma klemmeri förmågan att upprätta territorier, förse dem med gömställen och bra äggläggningsplatser. Om ett hål skärs i ett eller ett fåtal av de vertikala bamburören kommer det att vara den föredragna platsen att lägga ägg. Detta gör det enkelt att leta efter ägg utan att störa dem alltför mycket. En eller två Bamburör bör också ställas in horisontellt mycket nära (5-10 cm) taket för att ge ödlorna en bra solplats. Får de en plats nära ljusrören kommer detta också att ge dem en tillräcklig mängd UV B.

Föda

Liksom nästan alla Phelsuma.arter så äter de både insekter och frukt. Som basdiet är en till två veckor gamla syrsor och waxmoth att rekommendera. De bör iakttas vid utfodring med syrsor. Då P.klemmeri är en mycket liten Phelsuma ska inga syrsor få växa i terrariumet. All ska ätas samma dag som de erbjuds. En vuxen syrsa kan lätt skada geckosarna. Bananflugor är också lämpliga som ett komplement i den vuxna P.klemmeris diet, även om de är bäst för juveniler. Alla söta frukter föredras, men Papaya och Mango är de mest populära. Mata dina geckos tre gånger i veckan, där insekter två gånger och frukt en gång är tillräckligt. En gång i vecka ska högkvalitativt multivitamintillskott läggas till på deras mat. Det enklaste sättet är att blanda den med frukt.De senaste sex åren har jag använt Miner-all som fungerar bra med alla Phelsuma arter.

Avel

Detta är trots sin sällsynthet en av de härdigaste och enklaste Phelsumas att avla på.De blir könsmogna vid 8-10 månader. När deras terrarie har tänt 14 timmar om dagen mellan februari och november och sänker mellan november och februari till 10 timmar dagen la de normalt sina första ägg i slutet av mars eller början av April. Normalt lägger honorna efter den första äggläggningen två ägg var 27-30 dag fram tills november. Dom limmar ej fast äggen så de kan enkelt tas bort och placeras i en inkubator. Ägg är alltid lagda ihoplimmade med varandra. Försök inte att separera dem. Om de förvaras i en inkubator som är inställd på en konstant temperatur av 28 °C, och en relativ fuktighet satt till 75% ska äggen kläcks efter ungefär 50 dagar. Om de hålls i en inkubator med 30°C under dagen och 24°C på natten, och fuktighet under dagen på 65% och på natten 80%, kommer äggen kläckas efter 50-55 dagar. Detta ger även en högre hona till hane ratio. En viktigt del med kläckning av Phelsuma ägg är inkubationsubstratet. Ägg bör hållas på något fuktigt medium som t.ex. Vermaculite som många andra reptilägg, men de får aldrig placeras direkt på det fuktiga substratet. Lägg dem på en bit plast eller något som skiljer dem från substratet. Eftersom alla Phelsumaägg är hårdskalade, precis som ett hönsägg bristen förmågan att svälla som de flesta andra reptilägg.

Ungar

Uppfödning av juveniler har samma riktlinjer som för vuxna fast med några skillnader. De kan lätt hållas flera tillsammans i upp till 6 månaders ålder. Basdieten av insektsföda bör vara bananflugor och ska erbjudas två gånger i veckan. Jag föredrar att ge dem tillgång till frukt alla dagar i veckan. I fruktblandningen ska multivitaminer blandas ner tre gånger i veckan för att förhindra vitamin-och mineralbrist för de snabbväxande nyfödda.

Skötselråd skrivet av: Magnus Forsberg
Senast uppdaterad: 2012-07-22 13:43
Skötselrådet har visats: 20715 gånger

Vilka har denna art?

Det finns 31 medlemmar som äger denna art.
Logga in för att se vilka.

Skicka in skötselråd

Har du ett skötselråd du skrivit som du vill publicera på terrariedjur.se? Kontakta anders alternativt maila skötselrådet till