Expo Stockholm

Beskrivning Utställare
Datum: 2024-01-27
Plats: Södertälje
Hemsida
Bokningsbeskrivning:

Måtten på borden är 183 X 76 cm. Endast en försäljare/företag per bokning (undantaget är tex två personer som delar på ett bord). Har man önskemål om tex vem man vill stå bredvid får man fylla i detta i bokningen så försöker vi ta hänsyn till detta när vi gör bordsplaceringarna inför mässan. Fyll gärna i om något/några bord skall bytas ut mot golvplats för exempelvis frysboxar.
Observera! Avbokningar av bord som görs efter 20/1-2024 debiteras med full avgift.
En stol per bokning ingår.

OBS! BORDSBOKNINGEN STÄNGER LÖRDAG 20/1-2024!

Tack! Din bokning är skickad, och du kommer bli kontaktad av arrangör för eventuell förbetalning.
Det är tyvärr fullbokat för mässan just nu.

Regler

Följande punkter förbinder sig alla försäljare att följa när de ställer ut djur på Expo-Stockholm.
Arrangören förbehåller sig rätten att vid behov och i samråd med mässans djurskyddsansvarige avvisa försäljare som bryter mot nedan.
- Inga djur som bryter mot svensk lagstiftning får förekomma på mässan.
- Alla säljare är skyldiga att lämna information om djurets skötsel etc. i enlighet med 3 kap. § 3, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2014:17) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. (Se länk längst ned).
- Säljaren är skyldig att vid försäljning överlämna uppfödarintyg på djuret där det framgår följande uppgifter:
- Vetenskapligt namn på djuret, (och trivialnamn om det finns på svenska).
- Kontaktuppgifter till köpare, säljare och/eller uppfödare.
Uppgifter om uppfödaren skall uppvisas för arrangören på anmodan.
- Födelsedatum (om möjligheten finns).
- Kön (om möjligheten finns).
- Datum för överlåtelse.
- Ev. listning av djuret (exv. CITES-listning).
Djur som är uppenbart stressade eller visar kliniska tecken på sjukdom ska tas bort från bordet och placeras så dem inte störs av besökare. Arrangören kan komma att be försäljaren plocka bort djur på förekommen anledning. (Misstanke om vildfångat)
Det är inte tillåtet att hantera djuret utanför behållaren/burken under mässans gång (om någon form av ompackning eller liknande måste göras kontakta mässkontrollanter).
Reptiler, med undantag för mindre vattensköldpaddor (?10 cm), ska hållas en och en. Storleken av förvaringsbehållare till vattensköldpaddor anpassas i storlek efter antal individer.
Förvaringsbehållaren får endast ha insyn från en sida.
Förvaringsbehållaren ska ha ett innermått motsvarande 1,5 dl. Djuren ska kunna vända sig utan problem samt vila i normal kroppsställning. Behållarens kortaste sida eller minsta diameter ska åtminstone motsvara 1,5 ggr längden (nos-kloak) för ödlor och amfibier, 0,3 ggr längden (nos-svans spets) för ormar, och 2 ggr längden på ryggskölden (carapax längden) för sköldpaddor. Höjden ska vara anpassad till artens storlek och beteende.
Förvaringsbehållaren ska innehålla trygghetsskapande inredning som också möjliggör transport, och vara anpassat till arten med hänseende till luftfuktighet, temperatur och levnadssätt (exv. helakvatiska djur ska hållas akvatiskt, halvakvatiska djur på halvfuktigt substrat, övriga djur ska ha för arten lämpligt substrat och inredning.)

Inredningen bör vara av sådan natur att djuren kan observeras med relativ lätthet av besökare.
Försäljare av arter vars temperaturkrav avviker från lokalen (21-27 *C) ska ha utrustning för att mäta och säkerhetsställa det. Likaså ska det finnas utrustning för att mäta luftfuktighet vid försäljning av arter med särskilda krav på det.
Arter som normalt finns i den inhemska faunan måste ha fullständiga dokument som styrker att de är fångenskapsuppfödda samt namn och kontaktuppgifter på uppfödaren.
Det är strängt förbjudet att skaka eller knacka på djurens behållare.
Inga pälsdjur är tillåtna i lokalen.
Djur som avlats för att få ett utseende som kraftigt avviker/djur med strukturförändringar, t ex fjällösa reptiler är inte tillåtna på mässan. Olika färgvarianter är dock helt tillåtna.

Giftiga djur får endast säljas på anvisad plats i lokalen.
Djuren ska vara individuellt paketerade i dubbla behållare (och förevisas samt säljas så) alternativt om flera giftiga djur ska säljas kan dessa vara individuellt förpackade i en enkla behållare som sedan ställs ut i en större displaylåda. Vid försäljning är det säljarens ansvar att djuren är individuellt förpackade i dubbla behållare och tejpade så att de ej kan bita eller spotta genom ventilationshål eller liknande.
Behållaren ska vara väl märkt med ordet "GIFT" samt artnamn.
Giftiga djur får endast säljas av och till myndig personer.
Venomoider är inte tillåtna på mässan.

Övrig Information.
För Cites-B-listade djur skall ett härstamningsintyg skickas med som dokumentation.
Följande information angående lagstiftning, djurskydd, artskydd samt smittskydd ska säljaren ta del av enligt dispensen som jordbruksverket gett mässan.
Länk till dispensen.
L80. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby: http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf
Artskyddsförordning (här finns regler om man säljer djur som normalt förekommer i den svenska faunan). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.HTM
EG 338/97. Regler för handel med hotade arter, europeiska CITES-regler, artlista: http://www.jordbruksverket.se/download/18.4e7f1663135f13502d28000504/Bilaga+A_D+om+vilda

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,
sperma, ägg och embryon
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001066/1370040518343/2008-046.pdf.

Sålda/inköpta djur får EJ bäras runt på Expo Stockholm mer än nödvändigt, försäljaren skall erbjuda köparen att lämna kvar sitt nyinköpta djur hos försäljaren tills köparen lämnar Expo Stockholm. Alternativt skall nyinköpta djur lämnas in i djur förvaringen som arrangören till Expo Stockholm tillhandahåller. Det är försäljarens/utställarens ansvar att informera köparen om detta.
OK, stäng