SDS Groddag

SDS Groddag

Beskrivning Utställare
Datum: 2016-11-26
Plats: Gränna
Hemsida
Beskrivning:
Groddag 2016-11-26, Gränna

OBS! För att få delta krävs att man är medlem. Medlemsskap kan lösas i dörren. Det är gratis för medlemmar att gå in på mässan.

Absolut dags att planera in höstens groddag. Detta går av stapeln den 26:e november. Vi hyr Ribbaskolan i Gränna. Adressen dit är Gärdesvägen 21.

Program
08.30-10.00 Incheckning
OBS! ENDAST försäljare!

10.00 Groddagen startar!
10.00-12.00 Försäljning
12.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Panelsamtal med Jordbruksverkets Michael Diemer om CITES (bidra gärna med Dina frågor genom att skicka dem till styrelse snabel-a pilgift.se)
15.00-16.00 Föredrag 1 med Jan Verkade.
16.00 Kaffe och bensträckare
16.30-17.30 Föredrag 2 med Jan Verkade.
17.30 Städning

När allt är klart, en bit mat och lite mer grodsnack för dom som inte fått nog.

Försäljning
Som vanligt har vi naturligtvis avsatt tid för försäljning av div. grodor och grodrelaterade saker. Då det är lite tight med plats gäller det att vara med i startgropen om man vill ha bord.
Och här gäller det att flörta med våran stenhårda icke mutbare kassör ;-)

Försäljare som är klara:
Aquawarehouse
L&E
Wouter
Terrajova
Dansk Amfibiecenter
Bengt Olsson
NätPelle


Försäljningsregler
Vi kommer att ha djurskyddskontrollant på groddagen.
Här nedan är de villkor som Jordbruksverket har satt upp för dispensen från L80 under groddagen. Det är alltså dessa punkter som djurskyddskontrollanten kommer kolla att alla säljare följer. För att det ska bli en alltigenom trevlig dag för alla så ber vi dig som säljare att noga följa detta. Gör man det inte kommer man bli tvungen att plocka bort sina grodor och i värsta fall även lämna Groddagen.

- Underskrivet överlåtelsedokument med vetenskapligt namn, födelsedatum (om känt), datum för överlåtelse, uppfödarens och/eller säljarens namn, säljarens namn och adress, köparens namn och adress, ska medfölja varje såld individ.
Använd gärna föreningens intyg så kommer allt med: filer/SDS_uppfodarintyg.pdf

- Skötselinfo ska erbjudas att medfölja köpt groda (köparen kan naturligtvis välja att inte ta ett faktabladblad).
Använd gärna föreningens. Det har skapats som ett generellt infoblad som täcker myndigheternas krav för info för alla pilgiftgrodor: http://www.pilgift.se/filer/faktablad.pdf

- Endast fångenskapsuppfödda och friska grodor får säljas eller tas med till groddagen.

- Förvaringsburkarna får endast ha insyn från en sida eller taket (semitransparenta burkar är ej tillåtna). Volymen ska vara minst 1,5 dl. Grodan ska kunna vända sig utan problem. Burken ska innehålla fuktigt material, typ fuktigt hushållspapper eller Sphagnum-mossa och ha lämplig ventilation. Om lufthål görs med en spik eller liknande är det viktigt att dessa trycks inifrån och ut så att inga vassa kanter skapas inuti behållaren.

- Man får inte skaka burken eller knacka på den för att visa djuret.

- Stressade djur ska tas bort från borden och ställas undan.

- Djuren ska hållas en och en i förvaringsbehållare och får inte tas ur behållaren under groddagen.

- Som försäljare är man tvungen att informera köpare om huruvida djuret omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97. Alla pilgiftgrodor och mantellor finns upptagna på Bilaga B till förordningen.

Varmt välkomna

Kommer till mässan (2st)

Tipsa om mässa

Om du vet någon terrarie-mässa som borde läggas till här kan du tipsa oss.

Mässor

Det är just nu 34 kommande terrarie-mässor.
321 medlemmar har tänkt att besöka dessa.

Regler

Försäljningsregler
Vi kommer att ha djurskyddskontrollant på groddagen.
Här nedan är de villkor som Jordbruksverket har satt upp för dispensen från L80 under groddagen. Det är alltså dessa punkter som djurskyddskontrollanten kommer kolla att alla säljare följer. För att det ska bli en alltigenom trevlig dag för alla så ber vi dig som säljare att noga följa detta. Gör man det inte kommer man bli tvungen att plocka bort sina grodor och i värsta fall även lämna Groddagen.

- Underskrivet överlåtelsedokument med vetenskapligt namn, födelsedatum (om känt), datum för överlåtelse, uppfödarens och/eller säljarens namn, säljarens namn och adress, köparens namn och adress, ska medfölja varje såld individ.
Använd gärna föreningens intyg så kommer allt med: filer/SDS_uppfodarintyg.pdf

- Skötselinfo ska erbjudas att medfölja köpt groda (köparen kan naturligtvis välja att inte ta ett faktabladblad).
Använd gärna föreningens. Det har skapats som ett generellt infoblad som täcker myndigheternas krav för info för alla pilgiftgrodor: http://www.pilgift.se/filer/faktablad.pdf

- Endast fångenskapsuppfödda och friska grodor får säljas eller tas med till groddagen.

- Förvaringsburkarna får endast ha insyn från en sida eller taket (semitransparenta burkar är ej tillåtna). Volymen ska vara minst 1,5 dl. Grodan ska kunna vända sig utan problem. Burken ska innehålla fuktigt material, typ fuktigt hushållspapper eller Sphagnum-mossa och ha lämplig ventilation. Om lufthål görs med en spik eller liknande är det viktigt att dessa trycks inifrån och ut så att inga vassa kanter skapas inuti behållaren.

- Man får inte skaka burken eller knacka på den för att visa djuret.

- Stressade djur ska tas bort från borden och ställas undan.

- Djuren ska hållas en och en i förvaringsbehållare och får inte tas ur behållaren under groddagen.

- Som försäljare är man tvungen att informera köpare om huruvida djuret omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97. Alla pilgiftgrodor och mantellor finns upptagna på Bilaga B till förordningen.
OK, stäng