SDS Groddag

SDS Groddag

Beskrivning Utställare
Datum: 2023-10-28
Plats: Gränna
Hemsida
Beskrivning:
Höstens Groddag i Gränna ser lovande ut, vi har några riktigt intressanta föredragshållare på gång och kan som vanligt utlova ett stort utbud av Pilgiftgrodor, växter och terrarietillbehör. Vi fyller på programmet så fort föreläsare och försäljare är bokade.

Program

08.30-10.00 Incheckning för utställare

10.00 Portarna öppnar och Groddagen startar!
Vi hälsar varandra välkomna till höstens stora Grodevent!

10.00-12.00 Försäljning
Här kan du köpa grodor, växter, lampor, dysor, pumpar, fläktar, vitaminer, böcker ja ALLT du behöver för ditt terrarium och dess invånare.
Glöm inte att boka bord om du skall sälja, se länk nedan.

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.30 Jan och José Verkade: Oophaga sylvatica in Ecuador

After two lectures on amphibians in the southwest of Ecuador and in the Amazon region, it is now the turn of amphibians from the northwest of Ecuador. The emphasis will be on poison frogs of the genus Oophaga sylvatica. We have found specimens of these colorful frogs at dozens of locations. Its range extends from the Colombian border in the north to 250 km south and from the Pacific Ocean into the Andes to altitudes of 1000 m. We take you on a trip along many places of these and other animals.

14.30-15.00 Paus för fika

15.00-16.00 Jan och José Verkade: Oophaga sylvatica in Ecuador
Fortsättning


16.00 Det officiella programmet avslutas med städning

När allt är klart tar den som vill en bit mat, och kanske lite mer grodsnack för de som ännu inte fått nog.


Inträde
Groddagen är en föreningsaktivitet för Svenska Dendrobatidsällskapet som förutsätter medlemskap. Läs om hur du blir medlem här Detta kan dock lösas på plats (200 kr eller 300 kr för familjemedlemskap för ett års medlemskap).Övernattning
Det finns stugor att hyra på närliggande camping.

Försäljare
Mer info kommer när bordsbokningarna ramlar in.

Visa regler för utställare

Visa köp & säljannonser

Kommer till mässan (11st)

Tipsa om mässa

Om du vet någon terrarie-mässa som borde läggas till här kan du tipsa oss.

Mässor

Det är just nu 7 kommande terrarie-mässor.
50 medlemmar har tänkt att besöka dessa.

Regler

Försäljningsregler

I vanlig ordning kommer vi att ha en djurskyddskontrollant på Groddagen.
Här nedan är de villkor som Jordbruksverket har satt upp för dispensen från L80 under Groddagen. Det är alltså dessa punkter som vår kontrollant kommer kolla att alla säljare följer. För att det ska bli en alltigenom trevlig dag för alla så ber vi dig som säljare att noga följa detta. Gör man det inte kommer man bli tvungen att plocka bort sina grodor.

• Underskrivet överlåtelsedokument med vetenskapligt namn, födelsedatum (om känt), datum för överlåtelse, uppfödarens och/eller säljarens namn, säljarens namn och adress, köparens namn och adress, ska medfölja varje såld individ.
Använd gärna föreningens intyg så kommer allt med: http://pilgift.se/filer/SDS_uppfodarintyg.pdf

• Skötselinfo ska erbjudas att medfölja köpt groda (köparen kan naturligtvis välja att inte ta ett faktabladblad).
Använd gärna föreningens. Det har skapats som ett generellt infoblad som täcker myndigheternas krav för info för alla pilgiftgrodor: http://pilgift.se/filer/faktablad.pdf

• Endast fångenskapsuppfödda och friska grodor får säljas eller tas med till groddagen.

• Förvaringsbehållare får endast ha insyn från en sida eller taket (semitransparenta behållare är ej tillåtna). Volymen ska vara minst 1,5 dl. Grodan ska kunna vända sig utan problem samt vila i normal kroppsställning. Behållarens kortaste sida eller minsta diameter ska åtminstone motsvara 1,5 ggr grodans längd.

• Förvaringsbehållare ska innehålla fuktigt material, typ fuktigt hushållspapper eller Sphagnum-mossa och ha lämplig ventilation. Behållaren ska även innehålla trygghetsskapande inredning som möjliggör transport samt artanpassad vila, vilket lämpligen ordnas med ett löv i behållaren så grodan har möjlighet att gömma sig under. Om lufthål görs med en spik eller liknande är det viktigt att dessa trycks inifrån och ut så att inga vassa kanter skapas inuti behållaren.

• Förvaringsbehållaren ska vara märkt med grodans vetenskapliga namn samt lokalitet/morf om den är känd.

• Man får inte skaka förvaringsbehållaren eller knacka på den för att visa djuret.

• Stressade djur ska tas bort från borden och ställas undan.

• Djuren ska hållas en och en i förvaringsbehållare och får inte tas ur behållaren under Groddagen.

• Som försäljare är man tvungen att informera köpare om huruvida djuret omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97. Alla pilgiftgrodor och mantellor finns upptagna på Bilaga B till förordningen.

• Utställare som önskar medtaga djur eller växter för förevisning eller försäljning som upptas av 44 § artskyddsförordningen (2007:845) av
de arter som i bilaga 1 i artskyddsförordningen har markerats med N eller n och levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 måste anmäla det till Svenska Dendrobatidsällskapet senast 5 veckor innan Groddagen.


Hjärtligt välkomna!
OK, stäng