SDS Groddag

Beskrivning Utställare
Datum: 2018-10-27
Plats: Jönköping
Bokningsbeskrivning:

Avgiften för försäljningsbord är 200 kr per bord för icke medlemmar. Medlemmar får ett bord gratis, ytterligare bord kostar 100 kr/st. Bord behöver alltid bokas i förväg.

(6 bord kvar)

Bokning

Antal bord:
(200 SEK/bord)
Medhjälpare:
Medlem:
El:
Internet:
Giftiga djur:
Önskemål:
Vad du säljer:
Läs regler

Dina uppgifter

Titel/Företag:
Förnamn: *
Efternamn: *
Adress: *
Land:
Mobiltelefon: *
Email: *
Hemsida:
* - Måste fyllas i
Total summa: 0 SEK
Tack! Din bokning är skickad, och du kommer bli kontaktad av arrangör för eventuell förbetalning.
Det är tyvärr fullbokat för mässan just nu.

Regler

Försäljningsregler

I vanlig ordning kommer vi att ha en djurskyddskontrollant på Groddagen.
Här nedan är de villkor som Jordbruksverket har satt upp för dispensen från L80 under Groddagen. Det är alltså dessa punkter som Ricard kommer kolla att alla säljare följer. För att det ska bli en alltigenom trevlig dag för alla så ber vi dig som säljare att noga följa detta. Gör man det inte kommer man bli tvungen att plocka bort sina grodor.

• Underskrivet överlåtelsedokument med vetenskapligt namn, födelsedatum (om känt), datum för överlåtelse, uppfödarens och/eller säljarens namn, säljarens namn och adress, köparens namn och adress, ska medfölja varje såld individ.
Använd gärna föreningens intyg så kommer allt med: http://pilgift.se/filer/SDS_uppfodarintyg.pdf

• Skötselinfo ska erbjudas att medfölja köpt groda (köparen kan naturligtvis välja att inte ta ett faktabladblad).
Använd gärna föreningens. Det har skapats som ett generellt infoblad som täcker myndigheternas krav för info för alla pilgiftgrodor: filer/faktablad.pdf

• Endast fångenskapsuppfödda och friska grodor får säljas eller tas med till groddagen.

• Förvaringsburkarna får endast ha insyn från en sida eller taket (semitransparenta burkar är ej tillåtna). Volymen ska vara minst 1,5 dl. Grodan ska kunna vända sig utan problem. Burken ska innehålla fuktigt material, typ fuktigt hushållspapper eller Sphagnum-mossa och ha lämplig ventilation. Om lufthål görs med en spik eller liknande är det viktigt att dessa trycks inifrån och ut så att inga vassa kanter skapas inuti behållaren.

• Man får inte skaka burken eller knacka på den för att visa djuret.

• Stressade djur ska tas bort från borden och ställas undan.

• Djuren ska hållas en och en i förvaringsbehållare och får inte tas ur behållaren un
OK, stäng