CB21-1245469

Kull CB21-1245469 - Medauroidea extradentata

Status: Väntar på att kläckas

Kod för denna kull: CB21-1245469
Vetenskapligt namn: Medauroidea extradentata
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 36
Ägg las: 2021-04-12
Första kläcktes: -
Temperatur i kläckaren: 21°C
Uppfödare: AnnaWahl


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB21-1245469-01 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-02 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-03 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-04 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-05 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-06 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-07 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-08 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-09 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-10 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-11 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-12 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-13 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-14 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-15 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-16 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-17 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-18 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-19 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-20 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-21 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-22 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-23 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-24 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-25 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-26 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-27 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-28 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-29 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-30 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-31 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-32 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-33 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-34 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-35 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245469-36 Väntar på att kläckas - Okönad

Beskrivning


Det finns ingen beskrivning för denna kull.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)