CB21-1245450

Kull CB21-1245450 - Medauroidea extradentata

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB21-1245450
Vetenskapligt namn: Medauroidea extradentata
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 30
Ägg las: 2021-02-19
Första kläcktes: 2021-03-25 (Efter 34 dagar)
Temperatur i kläckaren: 22°C
Uppfödare: AnnaWahl


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB21-1245450-01 Ägg kläckt 2021-03-25 Okönad
CB21-1245450-02 Ägg kläckt 2021-03-25 Okönad
CB21-1245450-03 Ägg kläckt 2021-03-25 Okönad
CB21-1245450-04 Ägg kläckt 2021-03-25 Okönad
CB21-1245450-05 Ägg kläckt 2021-03-31 Okönad
CB21-1245450-06 Ägg kläckt 2021-04-01 Okönad
CB21-1245450-07 Ägg kläckt 2021-04-07 Okönad
CB21-1245450-08 Ägg kläckt 2021-04-07 Okönad
CB21-1245450-09 Ägg kläckt 2021-04-09 Okönad
CB21-1245450-10 Ägg kläckt 2021-04-10 Okönad
CB21-1245450-11 Ägg kläckt 2021-04-11 Okönad
CB21-1245450-12 Ägg kläckt 2021-04-11 Okönad
CB21-1245450-13 Ägg kläckt 2021-04-12 Okönad
CB21-1245450-14 Ägg kläckt 2021-04-12 Okönad
CB21-1245450-15 Ägg kläckt 2021-04-17 Okönad
CB21-1245450-16 Ägg kläckt 2021-04-17 Okönad
CB21-1245450-17 Ägg kläckt 2021-04-16 Okönad
CB21-1245450-18 Ägg kläckt 2021-04-19 Okönad
CB21-1245450-19 Ägg kläckt 2021-04-22 Okönad
CB21-1245450-20 Ägg kläckt 2021-04-22 Okönad
CB21-1245450-21 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-22 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-23 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-24 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-25 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-26 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-27 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-28 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-29 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245450-30 Väntar på att kläckas - Okönad

Beskrivning


Det finns ingen beskrivning för denna kull.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)