CB21-1245449

Kull CB21-1245449 - Medauroidea extradentata

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB21-1245449
Vetenskapligt namn: Medauroidea extradentata
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 32
Ägg las: 2021-02-19
Första kläcktes: 2021-04-07 (Efter 47 dagar)
Temperatur i kläckaren: 22°C
Uppfödare: AnnaWahl


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB21-1245449-01 Ägg kläckt 2021-04-07 Okönad
CB21-1245449-20 Ägg kläckt 2021-04-16 Okönad
CB21-1245449-21 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-22 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-23 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-24 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-25 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-26 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-27 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-28 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-29 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-30 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-31 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-32 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-33 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-34 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-35 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-36 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-37 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-38 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-39 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-40 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-41 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-42 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-43 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-44 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-45 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-46 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-47 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-48 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-49 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245449-50 Väntar på att kläckas - Okönad

Beskrivning


Det finns ingen beskrivning för denna kull.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)