CB21-1245448

Kull CB21-1245448 - Medauroidea extradentata

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB21-1245448
Vetenskapligt namn: Medauroidea extradentata
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 50
Ägg las: 2021-02-11
Första kläcktes: 2021-04-21 (Efter 69 dagar)
Temperatur i kläckaren: 22°C
Uppfödare: AnnaWahl


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB21-1245448-01 Ägg kläckt 2021-04-21 Okönad
CB21-1245448-02 Ägg kläckt 2021-04-23 Okönad
CB21-1245448-03 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-04 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-05 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-06 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-07 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-08 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-09 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-10 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-11 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-12 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-13 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-14 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-15 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-16 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-17 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-18 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-19 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-20 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-21 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-22 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-23 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-24 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-25 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-26 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-27 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-28 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-29 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-30 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-31 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-32 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-33 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-34 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-35 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-36 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-37 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-38 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-39 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-40 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-41 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-42 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-43 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-44 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-45 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-46 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-47 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-48 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-49 Väntar på att kläckas - Okönad
CB21-1245448-50 Väntar på att kläckas - Okönad

Beskrivning


Det finns ingen beskrivning för denna kull.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)