CB14-1242645

Kull CB14-1242645 - Hyperolius puncticulatus

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB14-1242645
Vetenskapligt namn: Hyperolius puncticulatus
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 50
Ägg las: 2014-08-24
Första kläcktes: 2014-09-05 (Efter 12 dagar)
Temperatur i kläckaren: 25°C
Uppfödare: azeam


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB14-1242645-01 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-02 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-03 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-04 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-05 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-06 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-07 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-08 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-09 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-10 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-11 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-12 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-13 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-14 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-15 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-16 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-17 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-18 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-19 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-20 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-21 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-22 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-23 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-24 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-25 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-26 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-27 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-28 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-29 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-30 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-31 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-32 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-33 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-34 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-35 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-36 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-37 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-38 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-39 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-40 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-41 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-42 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-43 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-44 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-45 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-46 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-47 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-48 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-49 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad
CB14-1242645-50 Ägg kläckt 2014-09-05 Okönad

Beskrivning

Sjätte kullen för i år.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)