CB14-1242234

Kull CB14-1242234 - Hyperolius puncticulatus

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB14-1242234
Vetenskapligt namn: Hyperolius puncticulatus
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 30
Ägg las: 2014-04-26
Första kläcktes: 2014-05-11 (Efter 15 dagar)
Temperatur i kläckaren: 25°C
Uppfödare: azeam


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB14-1242234-01 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-02 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-03 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-04 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-05 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-06 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-07 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-08 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-09 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-10 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-12 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-13 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-14 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-15 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-16 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-17 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-18 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-19 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-20 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-21 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-22 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-23 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-24 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-25 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-26 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-27 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-28 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-29 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-30 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad
CB14-1242234-31 Ägg kläckt 2014-05-11 Okönad

Beskrivning

H. substriatus enligt Pickersgill. En andra romklump för i år hittades 2014-04-26. Grovt uppskattat antal.

2014-05-13. De flesta ynglen har börjat krypa ut.

2014-08-06. Första metamorfosen.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)