CB16-1243573

Kull CB16-1243573 - Hyperolius puncticulatus

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB16-1243573
Vetenskapligt namn: Hyperolius puncticulatus
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 50
Ägg las: 2016-02-19
Första kläcktes: 2016-03-07 (Efter 17 dagar)
Temperatur i kläckaren: 24°C
Uppfödare: azeam


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB16-1243573-01 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-02 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-03 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-04 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-05 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-06 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-07 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-08 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-09 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-10 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-11 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-12 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-13 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-14 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-15 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-16 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-17 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-18 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-19 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-20 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-21 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-22 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-23 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-24 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-25 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-26 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-27 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-28 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-29 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-30 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-31 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-32 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-33 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-34 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-35 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-36 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-37 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-38 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-39 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-40 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-41 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-42 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-43 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-44 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-45 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-46 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-47 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-48 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-49 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad
CB16-1243573-50 Ägg kläckt 2016-03-07 Okönad

Beskrivning

Bör vara befruktade den här gången, nya hanar och ett par som suttit i amplexus sista dagarna.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)