CB16-1243527

Kull CB16-1243527 - Atelopus spumarius

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB16-1243527
Vetenskapligt namn: Atelopus spumarius
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 99
Ägg las: 2016-01-12
Första kläcktes: 2016-01-22 (Efter 10 dagar)
Temperatur i kläckaren: 25°C
Uppfödare: azeam


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB16-1243527-01 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-02 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-03 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-04 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-05 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-06 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-07 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-08 Ägg kläckt 2016-01-22 Okönad
CB16-1243527-09 Slängd - Okönad
CB16-1243527-10 Slängd - Okönad
CB16-1243527-11 Slängd - Okönad
CB16-1243527-12 Slängd - Okönad
CB16-1243527-13 Slängd - Okönad
CB16-1243527-14 Slängd - Okönad
CB16-1243527-15 Slängd - Okönad
CB16-1243527-16 Slängd - Okönad
CB16-1243527-17 Slängd - Okönad
CB16-1243527-18 Slängd - Okönad
CB16-1243527-19 Slängd - Okönad
CB16-1243527-20 Slängd - Okönad
CB16-1243527-21 Slängd - Okönad
CB16-1243527-22 Slängd - Okönad
CB16-1243527-23 Slängd - Okönad
CB16-1243527-24 Slängd - Okönad
CB16-1243527-25 Slängd - Okönad
CB16-1243527-26 Slängd - Okönad
CB16-1243527-27 Slängd - Okönad
CB16-1243527-28 Slängd - Okönad
CB16-1243527-29 Slängd - Okönad
CB16-1243527-30 Slängd - Okönad
CB16-1243527-31 Slängd - Okönad
CB16-1243527-32 Slängd - Okönad
CB16-1243527-33 Slängd - Okönad
CB16-1243527-34 Slängd - Okönad
CB16-1243527-35 Slängd - Okönad
CB16-1243527-36 Slängd - Okönad
CB16-1243527-37 Slängd - Okönad
CB16-1243527-38 Slängd - Okönad
CB16-1243527-39 Slängd - Okönad
CB16-1243527-40 Slängd - Okönad
CB16-1243527-41 Slängd - Okönad
CB16-1243527-42 Slängd - Okönad
CB16-1243527-43 Slängd - Okönad
CB16-1243527-44 Slängd - Okönad
CB16-1243527-45 Slängd - Okönad
CB16-1243527-46 Slängd - Okönad
CB16-1243527-47 Slängd - Okönad
CB16-1243527-48 Slängd - Okönad
CB16-1243527-49 Slängd - Okönad
CB16-1243527-50 Slängd - Okönad
CB16-1243527-51 Slängd - Okönad
CB16-1243527-52 Slängd - Okönad
CB16-1243527-53 Slängd - Okönad
CB16-1243527-54 Slängd - Okönad
CB16-1243527-55 Slängd - Okönad
CB16-1243527-56 Slängd - Okönad
CB16-1243527-57 Slängd - Okönad
CB16-1243527-58 Slängd - Okönad
CB16-1243527-59 Slängd - Okönad
CB16-1243527-60 Slängd - Okönad
CB16-1243527-61 Slängd - Okönad
CB16-1243527-62 Slängd - Okönad
CB16-1243527-63 Slängd - Okönad
CB16-1243527-64 Slängd - Okönad
CB16-1243527-65 Slängd - Okönad
CB16-1243527-66 Slängd - Okönad
CB16-1243527-67 Slängd - Okönad
CB16-1243527-68 Slängd - Okönad
CB16-1243527-69 Slängd - Okönad
CB16-1243527-70 Slängd - Okönad
CB16-1243527-71 Slängd - Okönad
CB16-1243527-72 Slängd - Okönad
CB16-1243527-73 Slängd - Okönad
CB16-1243527-74 Slängd - Okönad
CB16-1243527-75 Slängd - Okönad
CB16-1243527-76 Slängd - Okönad
CB16-1243527-77 Slängd - Okönad
CB16-1243527-78 Slängd - Okönad
CB16-1243527-79 Slängd - Okönad
CB16-1243527-80 Slängd - Okönad
CB16-1243527-81 Slängd - Okönad
CB16-1243527-82 Slängd - Okönad
CB16-1243527-83 Slängd - Okönad
CB16-1243527-84 Slängd - Okönad
CB16-1243527-85 Slängd - Okönad
CB16-1243527-86 Slängd - Okönad
CB16-1243527-87 Slängd - Okönad
CB16-1243527-88 Slängd - Okönad
CB16-1243527-89 Slängd - Okönad
CB16-1243527-90 Slängd - Okönad
CB16-1243527-91 Slängd - Okönad
CB16-1243527-92 Slängd - Okönad
CB16-1243527-93 Slängd - Okönad
CB16-1243527-94 Slängd - Okönad
CB16-1243527-95 Slängd - Okönad
CB16-1243527-96 Slängd - Okönad
CB16-1243527-97 Slängd - Okönad
CB16-1243527-98 Slängd - Okönad
CB16-1243527-99 Slängd - Okönad

Beskrivning

Till slut! Nu är det bara den svåra biten kvar...

160122. Sett en handfull yngel simma omkring men en stor äggklump är kvar och verkar inte utvecklas.

160324. Av ett 20-tal som kläcktes är det bara ca 3 st kvar som lever, de äter och växer dock.

160719. Hittat en mini-mini-padda på land! Ett yngel kvar som lever.

Bilder

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)