CB15-1243107

Kull CB15-1243107 - Hyperolius puncticulatus

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB15-1243107
Vetenskapligt namn: Hyperolius puncticulatus
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 50
Ägg las: 2015-06-05
Första kläcktes: 2015-06-25 (Efter 20 dagar)
Temperatur i kläckaren: 22°C
Uppfödare: azeam


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB15-1243107-01 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-02 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-03 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-04 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-05 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-06 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-07 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-08 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-09 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-10 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-11 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-12 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-13 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-14 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-15 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-16 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-17 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-18 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-19 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-20 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-21 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-22 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-23 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-24 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-25 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-26 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-27 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-28 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-29 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-30 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-31 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-32 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-33 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-34 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-35 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-36 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-37 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-38 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-39 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-40 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-41 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-42 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-43 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-44 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-45 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-46 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-47 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-48 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-49 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad
CB15-1243107-50 Ägg kläckt 2015-06-25 Okönad

Beskrivning


Det finns ingen beskrivning för denna kull.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)