CB18-1244688

Kull CB18-1244688 - Lissachatina reticulata

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB18-1244688
Vetenskapligt namn: Lissachatina reticulata
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 35
Ägg las: 2018-11-06
Första kläcktes: 2018-12-05 (Efter 29 dagar)
Temperatur i kläckaren: 28°C
Uppfödare: Soffan74


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB18-1244688-01 Ägg kläckt 2018-12-05 Okönad
CB18-1244688-02 Ägg kläckt 2018-12-05 Okönad
CB18-1244688-03 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-04 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-05 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-06 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-07 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-08 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-09 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-10 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-11 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-12 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-13 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-14 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-15 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-16 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-17 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-18 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-19 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-20 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-21 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-22 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-23 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-24 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-25 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-26 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-27 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-28 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-29 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-30 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-31 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-32 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-33 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-34 Väntar på att kläckas - Okönad
CB18-1244688-35 Väntar på att kläckas - Okönad

Beskrivning

Mina Jättelandsnäckor

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)