CB20-1245154

Kull CB20-1245154 - Lissachatina reticulata

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB20-1245154
Vetenskapligt namn: Lissachatina reticulata
Svenskt namn:
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 99
Ägg las: 2020-04-22
Första kläcktes: 2020-05-06 (Efter 14 dagar)
Temperatur i kläckaren: 0°C
Uppfödare: Snailqueen


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB20-1245154-01 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-02 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-03 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-04 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-05 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-06 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-07 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-08 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-09 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-10 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-11 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-12 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-13 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-14 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-15 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-16 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-17 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-18 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-19 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-20 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-21 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-22 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-23 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-24 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-25 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-26 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-27 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-28 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-29 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-30 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-31 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-32 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-33 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-34 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-35 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-36 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-37 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-38 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-39 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-40 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-41 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-42 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-43 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-44 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-45 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-46 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-47 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-48 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-49 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-50 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-51 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-52 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-53 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-54 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-55 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-56 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-57 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-58 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-59 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-60 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-61 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-62 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-63 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-64 Ägg kläckt 2020-05-06 Okönad
CB20-1245154-65 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-66 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-67 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-68 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-69 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-70 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-71 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-72 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-73 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-74 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-75 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-76 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-77 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-78 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-79 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-80 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-81 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-82 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-83 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-84 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-85 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-86 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-87 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-88 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-89 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-90 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-91 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-92 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-93 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-94 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-95 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-96 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-97 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-98 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245154-99 Väntar på att kläckas - Okönad

Beskrivning

Nykläckta Lissachatina reticulata mellan viltfärg & albino 112 ägg var av 3 disikerade.
Kläcktes i onsdags 6/5 2020

Bilder

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)