CB21-1245586

Kull CB21-1245586 - Python regius

Status: Kläckta

Kod för denna kull: CB21-1245586
Vetenskapligt namn: Python regius
Svenskt namn: Kungspyton
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 8
Ägg las: 2021-07-03
Första kläcktes: 2021-09-02 (Efter 61 dagar)
Temperatur i kläckaren: 31°C
Uppfödare: Majste


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB21-1245586-01 Ägg kläckt 2021-09-02 Okönad
CB21-1245586-02 Ägg kläckt 2021-09-02 Okönad
CB21-1245586-03 Ägg kläckt 2021-09-02 Okönad
CB21-1245586-04 Ägg kläckt 2021-09-02 Okönad
CB21-1245586-05 Ägg kläckt 2021-09-04 Okönad
CB21-1245586-06 Ägg kläckt 2021-09-04 Okönad
CB21-1245586-07 Ägg kläckt 2021-09-04 Okönad
CB21-1245586-09 Slängd - Okönad

Beskrivning

Förväntas Normala 50% het VPI Axanthic

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)