Kylningsmetoder - Hur man lyckas hålla salamandrar i varma bostäder

Kylningsmetoder - Hur man lyckas hålla salamandrar i varma bostäder

Av Dennis Hägg

Salamandrars temperaturkrav är kanske det som är svårast att tillgodose när man bor i en lägenhet eller hus utan källare, eller liknande svalt utrymme. De flesta arter vill ha en maximal temperatur på cirka 20 grader, med en ordentlig vinterperiod där temperaturerna kan närma sig 0 grader (undantag finns dock, kolla alltid upp den specifika artens behov!). För höga temperaturer leder ofrånkomligt till sjuka och döda djur.

Det kan tyckas märkligt att salamandrar som kommer från södra Europa eller varma delar av USA inte vill ha det varmare än så, men man får komma ihåg att det är väldigt stor skillnad i temperaturen under en stock i en skuggig skog, jämfört med temperaturen i solen. Dessutom lever många arter på höga höjder där det är kallare än närmare havsnivån. Trots det tvingas ändå många salamandrar att aestivera ("sommardvala") under den varmaste perioden på året. Det gör de oftast en bit ner i marken där temperaturen är betydligt lägre. En kall jord med varm luft är dock något som är väldigt svårt att efterlikna i normalstora terrarier och det mest lämpliga är att hålla hela terrariet/akvariet inom de temperaturer som salamandrarna mår bäst i.

Att värma upp ett terrarium till reptiler och groddjur från varma områden är ofta enkelt, men när det gäller billiga och enkla lösningar för att kyla ner terrarier eller akvarier är situationen annorlunda, det finns helt enkelt inga smidiga "kylmattor" eller "kylkablar" att tillgå. Men även om man bor på ett sådant sätt att bostaden blir betydligt varmare än önskat finns det en del knep att ta till, så att de allra flesta faktiskt kan hålla salamandrar i sitt hem.

Denna artikel är skriven med avsikt att ge tips på hur man kan hålla salamandrar i normala bostäder, men mycket av innehållet kan givetvis tillämpas på andra djur (eller växter) från tempererade områden. Det finns kanske inte en jättebra lösning på hur man plötsligt kan sänka temperaturen med 10 grader, men förhoppningsvis kan den ge lite förslag på hur man kan få ner värmen från dödligt höga till fullt fungerande nivåer.

Är bostaden så varm som du tror?


Skillnaden i temperatur vid golvet under ett stängt fönster (övre siffra) och en meter upp från golvet vid sidan av fönstret (nedre siffra).
Foto: Dennis Hägg

Även om temperaturen i bostaden är hög under varma sommardagar kanske inte hela bostaden är lika varm. Kolla med en termometer (eller helst flera olika för att få ett säkrare värde, det är svårt att hitta en helt exakt termometer, men visar flera termometrar samma temperatur kan man anta att det stämmer skapligt) på olika platser och jämför. Eftersom att kall luft sjunker skiljer det normalt sett några grader mellan ögonhöjd och nere vid golvnivå och oftast är det kallast under ett fönster. Har du tillgång till en skuggig sida av bostaden blir den inte lika varm som den där solen ligger på, likaså platser inomhus dit solen inte når. Undvik rum med TV-apparater, datorer och andra elektriska prylar som producerar värme. Hittar du en lagom kall plats är det ett lämpligt ställe att placera terrariet/akvariet.

Många salamandrar klarar lite mer värme än optimalt under kortare perioder, vid högre temperaturer är det dock bra om man kan få ner värmen några grader under natten åtmistone (och ge dem möjlighet att gräva eller komma ner en bit i jorden under dagen). Det är lättast att ordna genom att hålla ett fönster öppet under natten. Även under dagen kan man få bort mycket värme genom att vädra, om det är varmare inne i huset än utomhus kan man hänga upp en våt (gärna ljus) handduk för det öppna fönstret, när vatten dunstar tar det med sig lite energi i form av värme och tack vare avdunstningen från den våta handduken kyls bostaden ner mer effektivt.

Bor man i ett hus med flera våningar öppnar man fönstren på skuggsidan på nedervåningen och på solsidan på övervåningen för att få bäst genomströmning av kall luft. Finns det ventilationshål i bostaden kan man ställa terrariet/akvariet under det och hålla det öppet eller använda ventilationsrör för att leda in luft utifrån.

Optimera terrariet/akvariet


Vattenfyllt tegelrör som ökar avdunstningen och leder bort värme.
Foto: Dennis Hägg

Alla prylar som förbrukar el producerar värme, undvik därför onödiga akvariepumpar, -filter, lampor och liknande så långt det går. Om man har välplanterade akvarier och gör regelbundna delvattenbyten behövs vanligtvis inget filter (till arter som lever i stillastående vatten), en försiktigt ställd luftsten med motorn placerad långt från akvariet kan användas för att öka avdunstningen (= värmebortförandet). Använd energisnåla ljuskällor, som lågenergilampor, T5-lysrör eller LED-lampor.

En liten (energisnål) fläkt som blåser längs med vattenytan i ett akvarium gör att vattnet dunstar snabbare och tar med sig lite värmeenergi. Se även till att terrariet/akvariet är välventilerat och håll eventuella lampor utanför. Mindre akvarier har ofta en plasttopp med inbyggd lysrörsarmatur som stänger in massor med värme, att byta ut en sådan mot en nättopp eller öppen topp (med en bred ram eller liknande för att förhindra rymningar) kan göra skillnad på många grader inne i akvariet.

Fuktiga tegelrör används bland annat till odling av kallväxande orkidéer och som kylare för vinflaskor och är ett smidigt sätt att öka avdunstningen även i salamanderterrarier. Antingen köper man gamla dräneringsrör av tegel och sätter fast en botten i ena änden eller köper rör med färdig botten (leta bland orkidébutiker eller vintillbehör), ställ röret i terrariet med botten neråt och håll röret vattenfyllt genom att hälla på vatten ovanifrån, använd gärna vatten med lite kalk (regnvatten eller RO-vatten) för att inte röret ska sättas igen av kalkavlagringar när vattnet tränger genom teglet. Med bra belysning och lite mossporer brukar röret så småningom bli täckt av mossa och ser ut som en mossig stubbe.

Kylklampar och is

Även om man lyckas hitta en bra plats att ställa sina salamandrar (eller inte har möjlighet att ställa dem där man vill) och optimerar terrariet/akvariet kanske man inte når så låga temperaturer som man önskar. Är det endast under de varmaste sommardagarna som temperaturerna blir för höga för salamandrarna kan man lösa det genom att använda kylklampar eller plastflaskor med fruset vatten. Det är en billig men inte så praktisk lösning i längden, då man måste byta ut kylklamparna med jämna mellanrum, men gäller det bara enstaka tillfällen under året kan det vara ett bra och billigt alternativ. Man lägger lämpligen kylklamparna ovanpå terrariet för att låta den kalla luften sjunka. Är det akvatiska djur man har kan man lägga ner klamparna i vattnet, eller använda vanliga isbitar som man låter smälta, man bör dock inte lägga ner för mycket på en gång för inte få alltför stora temperatursvängningar.

För en maximera tiden det tar för isen att smälta kan man lägga ner kylklamparna eller plastflaskorna i en isolerad låda. Ju bättre isolerad desto längre tid tar det för isen att smälta. En frigolitlåda eller kylväska fungerar bra, antingen kan man göra ett hål i botten och ställa den ovanpå terrariet eller leda ner den kalla luften till terrariet med ett grovt (ventilations-)rör. Vill man undvika kylklampar (eller åtminstone dra ut ännu mer på tiden det tar för dem att tina) finns det även elektriska kylboxar som man kan använda på samma sätt.

Kylskåp och vinkylar


Vinkylar med några terrarier.
Foto: Fredrik Olofsson

En kall vinterperiod är kanske inte livsnödvändigt men det är det mest naturliga för alla arter från tempererade områden och för att kunna avla på djuren är det oftast ett måste. Exakt hur kallt man måste ha på vintern för att få lyckad reproduktion på våren skiljer sig mycket mellan olika arter, men för många salamandrar krävs vintertemperaturer på ca 4-5 grader.

Även om man lyckas hålla temperaturen på en icke dödligt hög nivå genom ovanstående metoder kommer man knappast ner till dessa enstaka plussgrader som många arter vill ha under vintern. Det enklaste sättet är att sätta dem i ett kylskåp, vid så låga temperaturer sjunker salamandrarnas aktivitetsnivå till ett minimum och man behöver därför inte särskilt stora behållare. Fukta substratet vid behov och se till att ventilationen är tillräcklig.

Förutom att använda ett kylskåp för salamandrarnas vintervila kan man använda det till att hålla låga temperaturer under hela året. Många vinkylar (för att lagra viner) är snygga, har glasdörr och går att ställa in på lämpliga temperaturer för salamandrar, även läskkylar kan fungera bra. Begagnade brukar de inte vara hutlöst dyra och det är en lösning som passar bra om man har ett mindre antal små terrarier. I en sådan kyl kan man få plats med ett par terrarier och vissa mindre modeller kan till och med fungera som terrarium genom att inreda direkt i kylskåpet.

Vända på året

I många fall klarar man att hålla temperaturen inomhus tillräckligt låg under vinten men inte under sommaren. Vad man kan göra då är att vända på året för salamandrarna så att deras sommar (varma period) är på vintern och så ger man dem en vinterperiod (i kylskåp) under sommaren. Det är i så fall viktigt att justera längden på dygnet genom att använda lampor som ger fler soltimmar på vintern (salamandrarnas sommar) och tvärtom, då solljuset utifrån inte överensstämmer med de omvända årstiderna.

Akvariekylare

För att kyla akvarier finns speciella akvariekylare, dessa är dock rätt dyra men kan vara ett alternativ beroende på hur många och stora akvarier man har.

AC

Om man har stora och/eller många terrarier/akvarier och inte har möjlighet att hålla temperaturen tillräckligt låg lönar det sig oftast att kyla hela rummet istället för vart terrarium/akvarium för sig. Det finns relativt billiga klimatanläggningar (AC/luftkonditionering) som fungerar bra. Vill man inte kyla ner hela bostaden är det lämpligast att kyla ner ett rum där man har djuren och isolera dörrar och fönster väl.

Hålla djuren utomhus

Har man tillgång till en trädgård är det kanske allra bästa sättet att hålla salamandrarna utomhus. Det finns en mängd olika sätt att göra det på, t.ex. dammar, trä-/plastlådor, växthus eller vanliga terrarier/akvarier. Att komma ner en bit i marken gör en stor skillnad på temperaturen om man bor där luftvärmen blir hög under sommaren, antingen gräver man ner hela behållaren där djuren går eller så får man åtminstone se till att salamandrarna kan gräva ner sig själva eller komma ner genom hålrum och gångar i marken. Det viktiga är att välja en skuggig plats och att göra dem intrångs- och rymningssäkra. Många salamandrar kan teoretiskt klara att överleva i den svenska naturen och med tanke på de sjukdomar som förekommer hos groddjur får det absolut inte finnas någon risk att några djur tar sig in eller ut! Även andra djur och insekter kan skada salamandrarna om de tar sig in i lådan.

Beroende på vilken art det gäller och var i landet man bor kan det vara bäst att ta in djuren under vintern (till t.ex. ett kylskåp), men om man gräver övervintringsplatser på frostfritt djup eller håller vattnet öppet under vintern kan många arter även klara att leva året runt utomhus.

Kallskåp

Det går även att bygga mer komplicerade kallskåp, det har gjorts en del försök med lite varierande resultat. Teorin är att ta kall luft från en frys och leda in den till ett välisolerat terrarium, med hjälp av en termostat och en fläkt styr man temperaturen i terrariet. Det är ett ganska kostsamt projekt och lämpar sig bäst om man har ett stort (eller några små) terrarier.

För de som har tummen mitt i handen finns det även färdiga kallskåp att köpa, i första hand avsedda för orkidéodling men de fungerar lika bra till salamandrar. Se http://dusk.se/Skap.htm för svensktillverkade skåp.

Artikel skriven av: azeam
Publicerades 2014-01-04
Visningar: 9730st

Kommentarer

Du behöver vara inloggad för att se och skriva kommentarer
Skriv kommentar