CB20-1245362

Kull CB20-1245362 - Varanus exanthematicus

Status: Väntar på att kläckas

Kod för denna kull: CB20-1245362
Vetenskapligt namn: Varanus exanthematicus
Svenskt namn: Stäppvaran
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 44
Ägg las: 2020-12-12
Första kläcktes: -
Temperatur i kläckaren: 30°C
Uppfödare: Fafnerian


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB20-1245362-01 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-02 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-03 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-04 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-05 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-06 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-07 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-08 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-09 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-10 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-11 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-12 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-13 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-14 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-15 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-16 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-17 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-18 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-19 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-20 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-21 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-22 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-23 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-24 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-25 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-26 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-27 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-28 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-29 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-30 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-31 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-32 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-33 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-34 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-35 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-36 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-37 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-38 Väntar på att kläckas - Okönad
CB20-1245362-39 Slängd - Okönad
CB20-1245362-40 Slängd - Okönad
CB20-1245362-41 Slängd - Okönad
CB20-1245362-42 Slängd - Okönad
CB20-1245362-43 Slängd - Okönad
CB20-1245362-44 Slängd - Okönad

Beskrivning

Parades 26:e November, ägg lagda 12:e December 2020.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)