CB19-1245029

Kull CB19-1245029 - Varanus exanthematicus

Status: Väntar på att kläckas

Kod för denna kull: CB19-1245029
Vetenskapligt namn: Varanus exanthematicus
Svenskt namn: Stäppvaran
Reproduktionstyp: Äggläggande (oviparous)

Antal i kull: 11
Ägg las: 2019-12-03
Första kläcktes: -
Temperatur i kläckaren: 30°C
Uppfödare: Fafnerian


Ägg/Avkommor

ID Status Kön
CB19-1245029-01 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-02 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-03 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-04 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-05 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-06 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-07 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-08 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-09 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-10 Väntar på att kläckas - Okönad
CB19-1245029-11 Väntar på att kläckas - Okönad

Beskrivning

Förmodligen ofertiliserade då mamman hållts isolerad, men hon lyckades bryta sig ut och hittades med en hane för ett tag sen, så testar att inkubera äggen i vilket fall. 11 ägg hittades, men hon åt på ett, och två var det hål i, därför inkuberas endast 8.

Använd ID-kod

Har du köpt ett djur, och fått en ID-kod, kan du hitta information genom att fylla i koden nedan.

(Exempel: CB13-1242002)